De Circulaire Spurt 2023

Met de huidige aanpak heeft BouwCirculair al veel stappen gezet maar we zijn er nog lang niet. 1 januari 2023 komt dichterbij. Op die dag moeten alle projecten circulair zijn conform de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie.

Dit wordt niet gerealiseerd zonder extra acties. Veel werk is nog te doen. Daarvoor zijn innovaties nodig in producten, technieken én in processen.

 

In het ketenoverleg is besproken welke thema’s extra inzet nodig hebben om effectief en doelgericht te werken aan de circulaire economie. Iedere keten gaat aan de slag met een zelf gekozen eigen onderwerp en benadering. Met ieders bijdrage worden de acties net weer even scherper en resultaat gerichter. Met samenwerking en een beetje lef gaan we de doelen halen.

 

Aan 27 thema’s wordt het komende anderhalf jaar gewerkt. De voortgang bespreken wij op deze pagina, in nieuwsbrieven en in het ketenoverleg. De uiteindelijke resultaten delen we met elkaar op het BouwCirculair Congres De Circulaire Spurt 2023 in het najaar van 2022.

1 – Grond en grondverzet

2 – Circulaire Fiets- en Voetgangersbruggen

3 – Spurt aanpak asfalt in contracten

4 – Freesasfalt circulair behandelen

5 – Proeftuin Chaplin (Asfalt met Lignine)

6 – Uniformering Asfaltmengsels

7 – Ontwerpmogelijkheden Fietspaden (Beton)

8 – Spurt aanpak beton in contracten

9 – Geopolymeren in gewapend beton

10 – Eigenaarschap Infrastructuur

11 – Biobased materialen in de beton

12 – Duurzame oeverbescherming

13 – Bouwteam als aanjager van CE

14 – Koppeling CE met beleid en uitvoering

15 – Ontwerpfase / klimaatadaptatie / wegprofiel

16 – Materialenpaspoort

17 – Registratie, verificatie en rapportage klimaatdoelen

18 – Zero emissie bouwmaterieel en bouwlogistiek

19 – Innovatieve wegfundering

20 – Data uitwisseling marktplaatsen

21 – Circulair slopen, koppeling met nieuwbouw

22 – Beschikbaarheid secundaire grondstoffen en hergebruik

23 – Proeftuin slopen met MKI

24 – Groenbeheer en moederbestek

25 – Communicatie en Werving circulaire Ketenaanpak

26 – Openbare Verlichting en moederbestek

27 – Moederbestek en B & U

29 – Gebakken materialen