De Circulaire Spurt

Met de huidige aanpak heeft BouwCirculair al veel stappen gezet maar we zijn er nog lang niet. De doelstellingen van 2030 komen dichterbij.

Deze worden niet gerealiseerd zonder extra acties. Veel werk is nog te doen. Daarvoor zijn innovaties nodig in producten, technieken én in processen.

 

In het ketenoverleg is besproken welke thema’s extra inzet nodig hebben om effectief en doelgericht te werken aan de circulaire economie. Iedere keten gaat aan de slag met een zelf gekozen eigen onderwerp en benadering. Met ieders bijdrage worden de acties net weer even scherper en resultaat gerichter. Met samenwerking en een beetje lef gaan we de doelen halen.

 

Aan verschillende thema’s wordt de komende tijd gewerkt. De voortgang bespreken wij op deze pagina, in nieuwsbrieven en in het ketenoverleg.

Themagroepen die werken aan De Circulaire Spurt

 

Meld je aan voor de Spurtaanpak

Aanmelden Spurtaanpak

1 – Grond en grondverzet

2 – Circulaire Fiets- en Voetgangersbruggen

3 – Spurt aanpak asfalt in contracten – afgerond

4 – Freesasfalt circulair behandelen – afgerond

5 – Proeftuin Chaplin (Asfalt met Lignine)

6 – Uniformering Asfaltmengsels – afgerond

7 – Ontwerpmogelijkheden Fietspaden (Beton) – afgerond

8 – Spurt aanpak beton in contracten

9 – Geopolymeren in gewapend beton

10 – Eigenaarschap Infrastructuur

11 – Biobased materialen in de beton

12 – Duurzame oeverbescherming

13 – Bouwteam als aanjager van CE – afgerond

14 – Koppeling CE met beleid en uitvoering – afgerond

15 – Ontwerpfase / klimaatadaptatie / wegprofiel

16 – Materialenpaspoort

17 – Registratie, verificatie en rapportage klimaatdoelen – afgerond

18 – Zero emissie bouwmaterieel en bouwlogistiek – afgerond

19 – Innovatieve wegfundering – proeftuin gestart

20 – Data uitwisseling marktplaatsen

21 – Circulair slopen, koppeling met nieuwbouw

22 – Beschikbaarheid secundaire grondstoffen en hergebruik – afgerond

23 – Proeftuin slopen met MKI

24 – Groenbeheer in Moederbestek.nl – afgerond

25 – Communicatie en Werving circulaire Ketenaanpak – afgerond

26 – Openbare Verlichting in Moederbestek.nl – afgerond

27 – Moederbestek en B & U – afgerond

28 – Baksteen in Moederbestek.nl – afgerond