De Circulaire Spurt 2023

Met de huidige aanpak heeft BouwCirculair al heel wat stappen gezet maar we zijn er nog lang niet. Zeker nu 1 januari 2023 dichterbij komt. Dit is de datum dat alle projecten circulair moeten zijn conform de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie.

Dit wordt niet gerealiseerd zonder extra acties. Er is nog veel werk te doen en daarbij hebben we ook innovaties nodig zowel in producten, technieken als ook in processen.

 

In het ketenoverleg is besproken op welke thema’s ingezet wordt om effectief en doelgericht invulling te geven aan de circulaire economie. Alle ketens gaan aan de slag met elk weer een ander onderwerp en een eigen benadering. Met ieders bijdrage worden de acties net weer even scherper en resultaat gerichter. Met samenwerking en een beetje lef gaan we de doelen halen.

 

Aan 27 thema’s wordt het komende anderhalf jaar gewerkt. De voortgang wordt op verschillende wijze gecommuniceerd via deze pagina, nieuwsbrieven en het ketenoverleg. De uiteindelijke resultaten gaan we met elkaar delen op het BouwCirculair Congres De Circulaire Spurt 2023 in het najaar van 2022.

1 – Grond en grondverzet

2 – Circulaire Fiets- en Voetgangersbruggen

3 – Spurt aanpak asfalt in contracten

4 – Freesasfalt circulair behandelen

5 – Proeftuin Chaplin (Asfalt met Lignine)

6 – Uniformering Asfaltmengsels

7 – Ontwerpmogelijkheden Fietspaden (Beton)

8 – Spurt aanpak beton in contracten

9 – Geopolymeren in gewapend beton

10 – Eigenaarschap Infrastructuur

11 – Biobased materialen in de beton

12 – Hout in de GWW

13 – Bouwteam als aanjager van CE

14 – Koppeling CE met beleid en uitvoering

15 – Ontwerpfase / klimaatadaptatie / wegprofiel

16 – Materialenpaspoort

17 – Registratie, verificatie en rapportage klimaatdoelen

18 – Zero emissie bouwmaterieel en bouwlogistiek

19 – Innovatieve wegfundering

20 – Data uitwisseling marktplaatsen

21 – Circulair slopen, koppeling met nieuwbouw

22 – Beschikbaarheid secundaire grondstoffen en hergebruik

23 – Proeftuin slopen met MKI

24 – Groenbeheer en moederbestek

25 – Communicatie en Werving circulaire Ketenaanpak

26 – Openbare Verlichting en moederbestek

27 – Moederbestek en B & U