Groenketen

De Groenketen heeft net als de Asfalt- en Betonketens als doel om klimaat- en circulaire doelstellingen aan te jagen door samenwerking in de keten te verbeteren. Voor de hand liggende maatregelen zijn het sturen op schoner materieel en transport bij groenwerkzaamheden, en het hoogwaardig verwerken van vrijkomend groen (bermmaaisel, snoeiafval en stammen). Maar er spelen ook andere vraagstukken, zoals het voorkomen van vervuiling in de bermen, zodat gras niet te vervuild is om te verwerken in circulaire toepassingen. Of de keuze voor het maaibeleid, om biodiversiteit niet onnodig aan te tasten.

 

Deze vraagstukken raken de groensector over de volle breedte, van groenbeheerders en -aannemers, tot landschapsarchitecten, afvalverwerkers, en innovatieve bedrijven die biobased oplossingen ontwikkelen. Met de samenwerking in de Groenketen willen we opdrachtgevers ondersteunen bij het sturen op circulair groenbeheer, en ketenpartners met elkaar in gesprek brengen over hoe een circulaire groenketen vorm kan krijgen.

 

Ketenpartners: er is al een brede groep partners aangesloten, van opdrachtgevers tot aannemers en grote groenverwerkers.

 

Aanpak:

  • Ontwikkelen van productbladen die opdrachtgevers in hun maai- en snoeibestekken op kunnen nemen, met eisen ten aanzien van de wijze van uitvoering van het project, het in te zetten materieel & transport, en het verwerken van vrijkomend groen.
  • Om innovatie te stimuleren en proeftuinen te starten worden bijeenkomsten georganiseerd waar innovatieve bedrijven circulaire & biobased producten pitchen aan de keten.
  • Goede voorbeelden van projecten, contracten, producten, etc. met elkaar delen binnen en buiten de groenketen.