Gebruikersvereniging van overheden

De opdrachtgevers (gemeenten, provincies, waterschappen, rijk) die de instrumenten (waaronder Moederbestek.nl) gebruiken zijn vertegenwoordigd in een gebruikersvereniging. Door middel van deze vereniging hebben opdrachtgevers direct invloed op het ontwikkelproces van de oplossingen en instrumenten. Het bundelt de kracht van gebruikers en verstevigt de onderlinge band via uitwisseling van ervaringen.

Zo worden nieuwe toepassingen ontwikkeld en bestaande toepassingen uitgebreid, in samenspraak met de gebruikers. Het moet ook de continuïteit van de instrumenten van BouwCircular bewaken t.a.v. actualiteit, kwaliteit, etc;

 

De gebruikersvereniging komt bijeen om met elkaar de eisen voor producten te beoordelen en eventueel aan te scherpen. Samen met andere opdrachtgevers wordt bepaald wat de route is naar een circulaire maatschappij zonder afval en welke instrumenten hierbij nodig zijn.

Gebruikersvereniging BouwCirculair op 14 februari 2023

 

In de bijeenkomst zijn verschillende presentaties gehouden. Klik op de link voor de presentatie.

 

Daarnaast zijn er tijdens de bijeenkomst minimale eisen in de vorm van verschillende productbladen besproken en gepresenteerd. Deze nieuwe of aangepaste productbladen kan je vinden bij de verschillende onderdelen op de website www.Moederbestek.nl:

 • Productblad betonnen fietspad
 • Productblad betonstraatstenen
 • Productblad betontegels
 • Productblad SMA Deklaag
 • Alle overige productbladen asfalt
 • Productblad hergebruik
 • Productblad emissies

 

Vragen en Antwoorden Gebruikersvereniging 14 feb 2013 – chat: klik hier

 

 

Tijdens de bijeenkomst is aangegeven dat het van belang is dat iedere organisatie de stappen van het Circulair Bouwbesluit gaat implementeren:

 1. Organiseer jaarlijks minimaal een Ambitiewebsessie
 2. Laat je certificeren volgens de CO2-prestatieladder
 3. Maak voor elk project een circulair OntwerpVariant.nl
 4. Implementeer Moederbestek.nl in het basisbestek
 5. Vraag de minimale eisen van SloopCirculair.nl

 

Daarnaast is het van belang dat opdrachtgevers:

 1. Meedoen met de lokale en regionale Ketenaanpak
 2. De Proeftuinen ondersteunen met projecten
 3. Meehelpen met het registreren, valideren en monitoren van projecten
 4. Meehelpen de emissies op de bouwplaats te minimaliseren

 

Als deelnemer aan de beweging BouwCirculair help je:

 • Nieuwe instrumenten te ontwikkelen en bestaande te verbeteren
 • Productbladen uit te breiden en de eisen mee aan te scherpen
 • Uniforme eisen breed toepasbaar te maken
 • Doelen te realiseren voor 2030

Meer dan 30% van de gemeenten, enkele waterschappen en de meeste provincies doen al mee en zijn lid! Meer dan 60% van de gemeenten maakt gebruik van Moederbestek.nl. Misschien doet jou organisatie al mee. Anders kan je wellicht aansluiten en lid worden (link lid worden).

Past dat niet dan behoort een jaarlijkse vrijwillige bijdrage wellicht tot de mogelijkheden. Zie hiervoor de website van Moederbestek.nl.

Heb je anderszins hulp nodig of wil je wat weten of vragen, laat het ons weten.

Hieronder vind je een overzicht van het programma voor dit jaar:

 • 7 Maart bijeenkomst Circulaire Bomen in Udenhout
 • Maart en april alle Keten overleggen (zie voor data de website de agenda)
 • Bijeenkomsten Proeftuinen (ochtend)
  • 12 april in Haarlem (bij de provincie Noord-Holland)
  • 13 april in Den Bosch (bij de provincie Noord-Brabant)
  • 18 april in Assen (bij de provincie Drenthe)
 • Mei en juni tweede ronde Keten overleggen (zie voor data de website de agenda)
 • 10 Oktober congres ‘Dag van de Circulariteit’
 • Oktober en november derde ronde Keten overleggen (zie voor data de website de agenda)

 

Ben je nog geen lid en wil je een keer deelnemen aan een Ketenoverleg?, mail ons dan:

info@bouwcirculair.nl

Doe vooral mee.