Gebruikersvereniging van overheden

De opdrachtgevers (gemeenten, provincies, waterschappen, etc) die de instrumenten (waaronder het Duurzaam Moederbestek) gebruiken zijn vertegenwoordigd in een gebruikersvereniging. Door middel van deze vereniging hebben opdrachtgevers direct invloed op het ontwikkelproces van de oplossingen en instrumenten. Zo worden nieuwe toepassingen ontwikkeld en bestaande toepassingen uitgebreid, in samenspraak met de gebruikers.

 

Twee keer per jaar komt de gebruikersvereniging bijeen om met elkaar de eisen voor producten te beoordelen en eventueel aan te scherpen. Samen met andere opdrachtgevers wordt bepaald wat de route is naar een circulaire maatschappij zonder afval en welke instrumenten hierbij nodig zijn.