Het gehele jaar door zijn er diverse ketenbijeenkomsten en evenementen gepland. In het overzicht hieronder ziet u wanneer deze plaatsvinden.

Oktober

 • 28 dagdeel 1
  Training Contracteren van Circulariteit en CO2 reductie in de bouw en infra (meer info)

November

 • 1 Themabijeenkomst – Proeftuin circulaire wegfundering
 • 4 Werksessie Duurzaam Beton en Asfalt Overijssel
 • 5 Betonketen Haaglanden
 • 6 Themabijeenkomst – Proeftuin asfalt deklagen
 • 6 Asfaltketen Noord-Brabant
 • 11 dagdeel 2
  Training Contracteren van Circulariteit en CO2 reductie in de bouw en infra (meer info)
 • 13 Themabijeenkomst Circulair Slopen i.s.m. Vereniging Circulair Friesland
 • 18 Asfaltketen Noord-Nederland
 • 18 Betonketen FoodValley
 • 19 Betonketen Tilburg
 • 21 Betonketen Amsterdam
 • 21 Betonketen Utrecht
 • 22 Betonketen Breda
 • 25 Betonketen Arnhem-Nijmegen-Oss
 • 25 Betonketen Eindhoven-Helmond
 • 26 Asfaltketen Oost-Nederland
 • 26 Betonketen Twente
 • 27 Betonketen Drenthe
 • 27 Betonketen Fryslân
 • 28 Asfaltketen Midden-Nederland
 • 28 Betonketen Groene Hart

December

 • 11 Informatiebijeenkomst Betonketen Amersfoort