BouwCirculair heeft besloten dat alle fysieke bijeenkomsten van BouwCirculair, de Beton- en Asfaltketens tot 01 september anders worden ingevuld. Alle geplande Beton- en Asfaltketen overleggen worden tot 1 september digitaal georganiseerd op de regulier geplande data.

 

Voorlopig voorzien we dat de bijeenkomsten vanaf 01 september door- en voortgang zullen en kunnen vinden. Bij het organiseren houden we rekening met de voortduring van de verschillende beperkingen bij het samenkomen van groepen mensen. Voor de bijeenkomsten van september gaan we uit van het volgende:

  • De fysieke ruimte biedt de mogelijkheid om samen te komen waarbij de afstand van 1.50 meter in acht kan worden genomen
  • Locaties worden gezocht waarbij het reizen met openbaar vervoer wordt beperkt
  • Organisaties die deelnemen worden verzocht met maximaal 1 persoon te komen.

 

Klik voor de aangepaste Agenda BouwCirculair 2020 Ketenoverleg  voor de data van het regionale ketenoverleg voor beton en asfalt.

 

Juni

Oktober

  •  8 oktober – Landelijk congres CirculairDoen
  • 15 oktober – Informatiebijeenkomst Duurzaam beton = Parkstad