Het gehele jaar door zijn er diverse ketenbijeenkomsten en evenementen gepland.
In het overzicht hieronder ziet u wanneer de evenementen plaats vinden plaatsvinden.

 

Klik Agenda BouwCirculair 2020 Ketenoverleg  voor de agenda van het regionale ketenoverleg.

 

Januari

  • 15 januari Introductiebijeenkomst Betonketen West-Overijssel
  • 21 januari Introductiebijeenkomst Betonketen Groningen
  • 23 januari Introductiebijeenkomst Betonketen Zeeland
  • 27 januari Introductiebijeenkomst Asfaltketen Overijssel

Februari

  • 11 februari Gebruikersvereniging overheden (9 tot 11 uur) in stadskantoor gemeente Utrecht

April

  •  14 april SlimCirculair – innovatiebijeenkomst in samenwerking met de Provincie Gelderland

Oktober

  •  8 oktober Landelijk congres CirculairDoen