Ketenbijeenkomsten

De agenda van het BouwCirculair 2022 Ketenoverleg met de data van het regionale ketenoverleg voor beton, asfalt en groen: klik hier.

 

SPURT2023

Bijna alle themagroepen van De SPURT2023 zijn volop actief.

Onderstaand een overzicht van de verschillende thema’s en de bijeenkomsten die in 2022 reeds hebben plaats gevonden en welke staan ingepland.

Kijk op de speciale pagina voor de inhoud van de themagroepen en meld je nog aan voor deelname via info@bouwcirculair.nl!

 

 

Save the date - Dag van de Circulariteit

Datum: 12 oktober 2022
Tijd: 9.30 – 15.00 uur
Locatie: Basiliek – Veenendaal

Kijk op de website voor het programma: www.dagvandecirculariteit.nl