BouwCirculair heeft besloten dat alle fysieke bijeenkomsten van BouwCirculair, de Beton- en Asfaltketens tot 01 september anders worden ingevuld. Alle geplande Beton- en Asfaltketen overleggen worden tot 1 september digitaal georganiseerd op de regulier geplande data.

 

Voorlopig voorzien we dat de bijeenkomsten vanaf 01 september door- en voortgang zullen en kunnen vinden. Bij het organiseren houden we rekening met de voortduring van de verschillende beperkingen bij het samenkomen van groepen mensen. Voor de bijeenkomsten van september gaan we uit van het volgende:

 • De fysieke ruimte biedt de mogelijkheid om samen te komen waarbij de afstand van 1.50 meter in acht kan worden genomen.
 • Locaties worden gezocht waarbij het reizen met openbaar vervoer wordt beperkt.
 • Organisaties die deelnemen worden verzocht met maximaal 1 persoon te komen.

 

Klik voor de aangepaste Agenda BouwCirculair 2020 Ketenoverleg  voor de data van het regionale ketenoverleg voor beton en asfalt.

 

Oktober

  • 7  oktober – Webinars
   • 09.30 uur SloopCirculair.nl – Kijk het webinar terug, klik hier
   • 14.00 uur Moederbestek.nl – Kijk het webinar terug, klik hier

 

   • Informatiebijeenkomst Duurzaam beton – Parkstad
    • Heerlen is opdrachtgever van grote bouwprojecten en GWW-werken. Daarbij is beton de meest toegepaste bouwstof. Daarom willen we onderzoeken hoe we de duurzaamheidseisen voor beton de komende jaren kunnen aanscherpen, om onze ambitie m.b.t. energietransitie te halen. Wilt u meer weten over de aanscherping van aanbestedingseisen? En over de mogelijkheden om beton duurzamer in te zetten? Geïnspireerd worden door mooie praktijkvoorbeelden? Kom dan naar het informatiebijeenkomst ‘Verduurzaming Beton’. Een nieuwe datum wordt nog vastgesteld.
   • klik hier  om aan te geven dat je belangstelling hebt om deel te nemen.

 

November

   • 3 november (middag) – Informatiebijeenkomst ‘Verduurzaming Beton Noord-Holland-Noord’

    Op 10 september organiseerden gemeente Hoorn en Omgevingsdienst NHN samen met BouwCirculair een startbijeenkomst circulaire betonketen voor overheden. In de regio zijn vele opdrachtgevers betrokken bij bouwprojecten en GWW-werken. Daarbij is beton de meest toegepaste bouwstof. De overheden willen zich gezamenlijk inspannen om de komende jaren de circulaire ambities te realiseren. Dat kunnen zij echter niet alleen. Daarvoor nodigen we op 3 november bedrijven uit die in de regio Noord Holland Noord binnen de betonketen actief zijn. Bedrijven die een bijdrage willen leveren, mee willen denken en vooral mee willen doen in een te starten Betonketen overleg Noord Holland Noord.

    Wilt u ook mee doen en is Noord-Holland-Noord uw werkgebied?

   • klik hier voor aanmelden
   • 5 november : webinar De Groenketen
    Op donderdag 5 november aanstaande organiseert BouwCirculair in samenwerking met platform WOW een online kennissessie over De Groenketen. In dit webinar willen we de aftrap geven voor ketensamenwerking in de groensector. Daarnaast geven we een beeld van de actuele ontwikkelingen, waaronder de kennis en ervaringen van groenspecialisten zoals beheerders en ontwerpers.
   • klik hier voor het programma en aanmelden

 

December

    • 2 december, 13.30-15.00 uur:  webinar uniformeren vraag asfaltmengsels

Op initiatief van de Asfaltketen Brabant is door BouwCirculair een inventarisatie gehouden van de gebruikte asfaltmengsels door opdrachtgevers. Wens daarbij is de toepassing van mengsels voor verschillende functies meer te uniformeren. Immers kunnen mengsels die momenteel worden voorgeschreven,  een onnodig grote milieu impact ten opzichte van de functie die ze vervullen en heeft ook het omzetten van de asfaltcentrales voor de wisseling van de vele verschillende mengsels een behoorlijke milieu-impact.

   • Hoe kunnen we binnen de asfaltketen het onnodig gebruik van verschillende asfaltmengsels beperken zonder dat de innovatiekracht van marktpartijen wordt belemmerd?
   • Binnenkort verschijnt hier het definitieve programma en kunt u zich inschrijven voor dit webinar. Als u hiervan op de hoogte wilt worden gebracht. klik hier

 

  • datum nader te bepalen:

   • webinar Circulair contracteren
   • Geef aan voor welk webinar je wil worden uitgenodigd: klik hier om dit op te geven