Het gehele jaar door zijn er diverse ketenbijeenkomsten en evenementen gepland.
In het overzicht hieronder ziet u wanneer de evenementen plaats vinden plaatsvinden.

 

Klik Agenda BouwCirculair 2020 Ketenoverleg  voor de data van het regionale ketenoverleg voor beton en asfalt.

April

  • 8 april – introductiebijeenkomst Betonketen Parkstad
  • 14 april – SlimCirculair  innovatiebijeenkomst in samenwerking met de Provincie Gelderland

Oktober

  •  8 oktober – Landelijk congres CirculairDoen