Ketenbijeenkomsten

Klik voor de Agenda BouwCirculair 2021 Ketenoverleg  voor de data van het regionale ketenoverleg voor beton en asfalt.

De bijeenkomsten van BouwCirculair worden, tot nader order, digitaal georganiseerd.

 

Agenda

26 januari 2021 – Startbijeenkomst Groenketen, 9.00 – 10.00 uur

 

9 februari 2021 – Gebruikersvereniging van opdrachtgevers, 9.00 – 11.30 uur , voor aanmelden klik hier
9 februari 2021 – Themagroep Uniformering eisen asfaltmengsels, 14,00 – 15.30 uur

 

14 april 2021 – Themagroep SloopCirculair, 9.00 – 10.30 uur (voor leden)
15 april 2021 – Themagroep Geopolymeren in beton, 9.00 – 10.30 uur (voor leden)
20 april 2021 – Themagroep Circulair bruggen, 9.00 – 10.30 uur (voor leden)
21 april 2021 – Themagroep Betonrecycling, 9.00 – 10.30 uur (voor leden)
22 april 2021 – Online kennissessie Moederbestek en EMVI, 9.00 – 10.30 uur

 

Online kennissessies terugkijken

SloopCirculair.nl (7 okt 2020), klik hier

Moederbestek.nl (7 okt 2020),  klik hier

Ketensamenwerking Groenketen (5 nov 2020),  klik hier

Uniformeren vraag asfaltmengsels (2 dec 2020), klik hier

Reducing CO2 “Green procurement” (15 dec 2020, klik hier

Reducing CO2  “Technology” (16 dec 2020), klik hier

Reducing CO2  “Practice” (17 dec 2020), klik hier