Kennispartners

Onze kennispartners dragen door kennisdeling bij aan de inhoudelijke waarde van het netwerk. Of door te adviseren over de koers van BouwCirculair.

Leden van BouwCirculair zijn over het algemeen ook lid van een branche. De verschillende branche-organisaties ondersteunen de doelstellingen en zijn kennispartner van de beweging.

Kennispartners die zich aan ons verbinden behoren tot de toongevende organisaties. We werken samen aan meer kennisdeling via nieuwsbrief, magazine, website en andere activiteiten.

Duurzaam GWW en BouwCirculair werken samen

BouwCirculair is hét platform voor circulair denken en doen in de infrasector, gericht op het formuleren en realiseren van circulariteit en CO2-doelstellingen. De beweging is vanaf het begin af aan aangesloten bij de Green Deal Duurzaam GWW 2.0. Deze Green Deal wil duurzaamheid in 2020 een integraal onderdeel te laten zijn van alle spoor-, grond-, water- en wegenbouwprojecten (duurzaamheid is “business as usual”).
 
Daarbij wordt duurzaamheid geborgd in de gehele levenscyclus van initiatieffase tot sloop. De Green Deal Duurzaam GWW 2.0 kent een uniforme Aanpak Duurzaam GWW waar instrumenten als de Omgevingswijzer en het Ambitieweb deel van uitmaken.
 
BouwCirculair kiest voor een stapsgewijze en meer sectorgerichte aanpak, in eerste instantie gericht op materiaalketens (beton en asfalt) met oplossingen en instrumenten die voor de gehele sector werkzaam en uitvoerbaar zijn.
 
De verschillende aanpak versterkt en inspireert elkaar. Door aan te sluiten bij BouwCirculair help je mee de Green Deal te realiseren. De beide organisaties hebben met elkaar afgesproken meer samen te werken in zowel de communicatie als de realisatie van elkaars doelen en prestaties.