Gereedschap voor een circulaire organisatie

klik op  voor meer info

CIRCULAIR BOUWBESLUIT

Het geheel van instrumenten waarmee een opdrachtgever de circulaire doelen van 2030 kan behalen.

Naar het realiseren van de doelen van 2030 in 5 acties:

1. Structureer duurzaamheid in de gehele organisatie – Ambitieweb
2. Creëer inzicht in de CO2-uitstoot van je organisatie – CO2 Prestatieladder
3. Maak voor elk projectontwerp circulaire varianten – OntwerpVariant
4. Implementeer minimale duurzame eisen in het basisbestek – Moederbestek
5. Vraag hergebruik en hoogwaardige recycling bij sloop – SloopCirculair

 

Daarnaast is het van belang dat opdrachtgevers:

6. Meedoen met de lokale en regionale ketenaanpak – BouwCirculair
7. Innovaties ondersteunen met projecten – Proeftuinen
8. Meehelpen met het valideren en monitoren van projecten – Projectenmodule
9. Werken aan het minimaliseren van emissies op de bouwplaats – EmissieCalc