17 - Registratie, verificatie en rapportage klimaatdoelen - afgerond

Doel: Projectenmodule / Dashboard

Wanneer: 2021-2022

Keten: Regio Twente

Soort Keten: Beton

 

Toelichting

BouwCirculair monitort de transitie naar een volledig circulaire economie conform het Planbureau voor de Leefomgeving. Alle fasen van een project van ontwerp tot aanbesteding en uitvoering op de bouwplaats met elke contractvorm, voor nieuwbouw of sloop kunnen een bijdrage leveren aan circulariteit en CO2-reductie. Om dat te meten is de bron van informatie de Projectenmodule. Dit begint met de registratie van het project, vervolgens de verificatie van de resultaten door een Certificerende Instelling en uiteindelijk de rapportage over Circulariteit en CO2-reductie. Vanuit deze module zal gekeken worden hoe en op welke wijze binnen een organisatie en een regio voortgang geboekt wordt met de doelstellingen van de circulaire economie. De gehele keten, de hele regio Twente zal daarvoor als pilot dienen en in beeld worden gebracht.

 

Voortgang:
Er is een separate website gemaakt waarin alle info rond de registratie, verificatie en rapportage is samengebracht: www.projectenmodule.nl

Voor de procedure van de verificatie van een project door de Certificerende Instelling is een protocol opgesteld. De Raad van Advies van BouwCirculair houdt toezicht.

Werkgroep actief

Momenteel wordt gewerkt aan een projectplan voor dit thema.

 

De volgende werkgroepleden werken hier aan:

Henk-Jan Venema Gemeente Noaberkracht
Eugène Moreu Gemeente Assen
Wilco Verkade Gemeente Den Haag
?? Gemeente Zwolle
?? Gemeente Deventer