23 - Proeftuin slopen met MKI

Doel: Database en bestektekst

Wanneer: 2021-2024

Keten: Foodvalley

Soort Keten: Beton

Toelichting

 

Het slopen van objecten en projecten wordt over het algemeen beoordeeld op grondstofniveau en op productniveau. Hoeveel, welk percentage van de functionele producten wordt in andere projecten hergebruikt en welk percentage van de materialen wordt weer verwerkt tot een grondstof voor toepassing in het materiaal waaruit het voortkwam (glas wordt weer glas).

 

Een stap verder is echter de materiaalstromen inzichtelijk te maken op basis van de daadwerkelijke footprint. Daarvoor kan de MKI voor worden ingezet.

 

In dit project zetten we een proeftuin ‘Slopen met MKI’ op om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Wat levert het inzetten van de MKI op sloopprojecten op? Welk inzicht geeft dat van de totale milieubelasting? Komen we met een MKI voor sloopprojecten nog dichter bij een circulaire economie?

Werkgroep actief

De volgende werkgroepleden zijn hier mee aan de slag:

Jan Stokman Vlasman
Koen Rooseboom Bork
Anton van Aalst Gemeente Zwolle
Arnout Vos Bork
Simon Harmens Hoogenboom