12 - Duurzame oeverbescherming

Doel: Proeftuin?

Wanneer: 2021

Keten: Friesland

Soort Keten: Beton

 

Toelichting

Overheden zijn continu bezig de oevers van kanalen, rivieren en sloten in stand te houden en indien nodig te vervangen. Als een oever aan vervanging toe is zal tegenwoordig zeker worden gekeken naar de toepassing van natuurvriendelijke oevers. Dit voor een bijdrage aan de ecologie en de biodiversiteit. Indien natuurlijke overs door ruimtegebrek, hoge onderhoudskosten of een lastig aankooptraject van agrarische grond, geen optie is, wordt gekeken naar beschoeiingen en damwanden.

 

De centrale vraag is welke afwegingen er worden gemaakt bij het vervangen van beschoeiingen en damwanden betreffende:

  • technische eigenschappen
  • levensduur
  • duurzaamheid
  • kosten
  • ?

Over de verschillende toepassingen is al veel onderzoek gedaan. Vanuit opdrachtgevers is er echter nog veel te winnen in bewustwording van de mogelijkheden en de ervaringen van mede opdrachtgevers.

Werkgroep actief

De werkgroep maakt een overzicht van de mogelijkheden en inventariseert de beschikbare kennis. Een handreiking wordt gemaakt en/of een proeftuin wordt opgezet over de mogelijkheden voor duurzame oeverbescherming

 

Op dit thema is de volgende werkgroep aan de slag:

Margit Akkerman Waterschap Noorderzijlvest
Narsing Lakh Gemeente Leeuwarden
Simen Veltman Oosterhof Holman
Zinzi Stasse New Wave Collective
Jelle de Vries Wetterskip Fryslân