12 - Duurzame overbescherming

Doel: Proeftuin?

Wanneer: 2021

Keten: Friesland

Soort Keten: Beton

 

Toelichting

In de GWW sector wordt al veel hout gebruikt. Te denken valt onder meer aan bruggen, geleiderail, lichtmasten, damwanden, beschoeiingen etc. Hout is een Bio-based materiaal en biedt vanuit het circulaire perspectief veel voordelen. Over de totale levensduur geeft hout dan ook in veel gevallen een circulair perspectief.

 

Over de verschillende toepassingen is al veel onderzoek gedaan. Vanuit opdrachtgevers is er echter nog veel te winnen in bewustwording van de mogelijkheden en de ervaringen van mede opdrachtgevers. Wanneer en voor welke toepassingen kan je hout inzetten als materiaal in de GWW?

Werkgroep actief

De werkgroep maakt een overzicht van de mogelijkheden en inventariseert de beschikbare kennis. Een handreiking wordt gemaakt en/of een proeftuin wordt opgezet over de mogelijkheden voor hout in de GWW sector.

 

Op dit thema is de volgende werkgroep aan de slag:

Desirée Bernhardt Gemeente Amsterdam
Narsing Lakh Gemeente Leeuwarden
Hessel Vogelvanger Jansma Drachten
Zinzi Stasse New Wave Collective
Jelle de Vries Wetterskip Fryslân