5 - Proeftuin Chaplin (Asfalt met Lignine)

Doel: Toepasbaarheid TRL 9+

Wanneer: 2021-2024

Keten: Zuid-Nederland

Soort Keten: Asfalt

 

Toelichting

BouwCirculair werkt samen met het Chaplin project om te komen tot inpassing van werkbare innovaties. Het Chaplin project onderzoekt de mogelijkheden voor het realisren van asfaltlagen met minder bitumen. Voor de vervanging van bitumen is een alternatief ontwikkeld op basis van lignine. Om papier te maken van hout ontstaat er een papierpulp wat ontdaan moet worden van de lignine-component. De vrijgekomen lignine kan worden gebruikt als bindmiddel. Voor het Chaplin project zal een proeftuin worden ingericht om te komen tot een hoger TRL niveau (9). De werkgroep gaat zich inzetten voor deze proeftuin. Meer informatie over het proeftuin concept zie de pagina hierover op deze website.

Werkgroep actief

Vanuit het samenwerkingsverband Biobased Delta is een project geïnitieerd voor Asfalt met Lignine. Dat project, Chaplin genaamd wil komen tot het (deels) vervangen van de bitumen door lignine.

 

Met de projectdeelnemers is BouwCirculair in gesprek voor het inrichten van een Proeftuin. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het beschikbare protocol. De werkgroep gaat zich bezig houden met de contouren van de Proeftuin zodat er een duidelijk kader ontstaat en er een maximaal resultaat ontstaat vanuit de Proeftuin.

 

De werkgroep bestaat uit de volgende leden:

Arjan Oostvogel Biobased Delta
Joop Groen Biobased Delta
Wilko Heij Provincie Zeeland
Danny Quax Besix
Frits Stas Heijmans