18 - Zero emissie bouwmaterieel en bouwlogistiek

Doel: Database en bestektekst

Wanneer: 2021-2022

Keten: Haaglanden

Soort Keten: beton

 

Toelichting

Zero Emissie op de bouwplaats is de algehele doelstelling vanuit het Schone lucht akkoord. Dat is een versnelling voor dit onderdeel ten opzichte van de doelstellingen van de circulaire economie waarbij de doelstelling 50% is. Een grote opgave dus met veel consequenties. Binnen de projecten van BouwCirculair worden 5 verschillende doelgroepen onderscheiden: Grondverzet, Groenonderhoud, Beton (elementverharding en riolering), Asfalt en Sloop.

 

Werkgroep actief

Wat is er nu mogelijk. Hoe kan daaraan invulling worden gegeven binnen een aanbesteding. Hoe registreer en verifiëren we dat dan?

Met diverse partijen wordt gewerkt aan de uitwerking naar een uniformering van de uitvraag van Zero Emissie met een model voor registratie, validatie en rapportage.

 

De volgende werkgroepleden werken aan voorstellen:

Jurgen van Beers Van der Zanden
Ric Vergeer Provincie Noord-Brabant
Henk-Jan Venema Gemeente Noaberkracht
Joris van der Meer Ven der Meer
Stefan Rigter Gemeente Amsterdam
Thimo de Nijs Gemeente Den Haag
Wencke de Niet Gemeente Amsterdam
Kees van Dam Van Doorn

Werkgroep Gemeenten, volgende bijeenkomst 6 juli 2022

Wencke de Niet – Ministerie van IenW
Ruud Jansen – Gemeente Dongen
Arjen Kammeraat – Gemeente Leeuwarden
Anne Hurkens – Gemeente Nijmegen
Frank van den Hoogen – Gemeente Nijmegen
Adelmo Bisutti – Gemeente Zwolle
Koen van Leenen – Gemeente Hollands Kroon
Rik Ankone – Gemeente Veenendaal

 

SEBvoorgemeentenBC

Routekaart SEB

SEB-aandachtsgebieden-voor-gemeenten

Handleiding-extern-Emissietool-v1.pdf

Rekentool_bouwemissies_AMS.xlsx