18 - Zero emissie bouwmaterieel en bouwlogistiek - afgerond

Doel: Database en bestektekst

Wanneer: 2021-2022

Keten: Haaglanden

Soort Keten: beton

 

Toelichting

Zero Emissie op de bouwplaats is de algehele doelstelling vanuit het Schone lucht akkoord. Dat is een versnelling voor dit onderdeel ten opzichte van de doelstellingen van de circulaire economie waarbij de doelstelling 50% is. Een grote opgave dus met veel consequenties. Binnen de projecten van BouwCirculair worden 5 verschillende doelgroepen onderscheiden: Grondverzet, Groenonderhoud, Beton (elementverharding en riolering), Asfalt en Sloop.

 

Productblad Emissies op de website Moederbestek.nl

 

Werkgroep

Wencke de Niet – Ministerie van IenW
Ruud Jansen – Gemeente Dongen
Arjen Kammeraat – Gemeente Leeuwarden
Anne Hurkens – Gemeente Nijmegen
Frank van den Hoogen – Gemeente Nijmegen
Adelmo Bisutti – Gemeente Zwolle
Koen van Leenen – Gemeente Hollands Kroon
Rik Ankone – Gemeente Veenendaal

 

SEBvoorgemeentenBC

Routekaart SEB

SEB-aandachtsgebieden-voor-gemeenten