27 - Moederbestek en B & U + afgerond

Doel: Productbladen

Wanneer: 2021

Keten: BouwKeten

Soort Keten: Bouw

 

Toelichting

Voor de infra zijn aanvullende eisen geformuleerd voor Asfalt en Beton. Deze eisen zijn aanvullend op de RAW eisen. Hiervoor is een basisbestek beschikbaar en zijn verschillende productbladen gemaakt. Alle eisen zijn afgestemd met de gehele markt. De eisen liggen verder in lijn met en zijn afgestemd op de eisen van het Betonakkoord.

 

Gezien het grote draagvlak en de vele opdrachtgevers die met Moederbestek.nl werken binnen de GWW is er ook behoefte om minimale eisen te formuleren voor de Burger- en Utiliteitsbouw. Hiervoor zal in samenspraak met de Ketenstandaard een aanvullende tekst voor een Stabu bestek worden geformuleerd.

 

Daarnaast worden voor specifieke producten van beton die in de B&U worden toegepast productbladen gemaakt waarin zoals in de GWW minimale eisen voor wat betreft circulariteit en maximale eisen voor de MKI zijn opgenomen.

Werkgroep actief

De volgende werkgroepleden gaan hier mee aan de slag:

Martin van der Vliet Betonakkoord
Minko de Graaf Ketenstandaard