24 - Groenbeheer en moederbestek

Doel: Productbladen

Wanneer: 2021

Keten: Groenketen

Soort Keten: Groen

Toelichting

Ook in de groensector zijn er diverse bijdragen aan de klimaatdoelstellingen mogelijk. Denk aan vraagstukken over de emissies van het afvoeren van groenafval. Of hoe vrijgekomen maaisel als Bio-based grondstof weer kan worden ingezet. Of het effectief inrichten van cyclisch groenbeheer.

 

Deze vraagstukken raken de groensector over de volle breedte, van groenbeheerders – en aannemers, tot landschapsarchitecten en afvalverwerkers. Met samenwerking in de keten kunnen we de toepassing van circulaire- en CO2 neutrale grondstoffen stimuleren en ervoor zorgen dat vrijkomende materialen in de keten blijven.

 

Ingezet wordt op het formuleren van productbladen voor Moederbestek.nl. Kortom minimale eisen voor hoe om te gaan met de grondstoffen die vrij komen bij het vegen, maaien en snoeien. En het formuleren van minimale eisen voor de inzet van emissie vrij of arm materieel.

Werkgroep actief

De volgende werkgroepleden zijn hier mee aan de slag:

Peter van Kessel Van Berkel Groep
Marieneke Bijleveld Provincie Overijssel
Anke Sweere Den Ouden Groep
Carine de Rouw Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Frans Pladdet Stichting Groenkeur
Olga van de Veer InfranatuurAdvies
Christian de Wit Van Doorn
Theo Bloemsma Mourik