13 - Bouwteam als aanjager van CE

Doel: Poster over Bouwteam in combinatie met Circulariteit
Wanneer: gepubliceerd juni 2022
Keten: Noord-Nederland
Soort Keten: Asfalt

 

Toelichting

Doel: Inventariseren waar bouwteam heeft geleid tot meerwaarde voor duurzame innovatie. Daarmee is een poster ontwikkeld om andere opdrachtgevers in staat te stellen een succesvolle bouwteamsamenwerking aan te gaan.

Deelnemers: Groep opdrachtgevers en aannemers die gezamenlijk een project in bouwteamsamenwerking hebben uitgevoerd.

Werkwijze: In 4/5 online bijeenkomsten is de inhoud tot stand gekomen en daarna vormgegeven door The Visual Connection.

Communicatie: op deze pagina zullen updates verschijnen over dit onderwerp.

Eindproduct geeft antwoord op vragen:

  • Wat is een succesvolle bouwteamsamenwerking?
  • Welke projecten zijn geschikt om in bouwteamverband, duurzaamheidswinst te behalen?
  • In welke fase wordt een bouwteam gestart?
  • Wat staat in een bouwteamcontract (en wat niet)?
  • Hoe worden de behaalde resultaten meegenomen in toekomstige projecten?

Werkgroep actief

De volgende mensen/organisaties hebben hun kennis en ervaring bij gedragen aan deze poster:

Ronald Stephan de Vries Gemeente Zaanstad
Henk Lankamp Roelofs Groep
Martijn Hommels Provincie Overijssel
Jan Hendrik Fischer Strukton
Arno Hoevink Tauw
Arry Beens Gemeente Dronten
Jan Willem van Rooijen KWS
Henk-Jan Venema Gemeente Noaberkracht
Frank van den Hoogen Gemeente Nijmegen