13 - Bouwteam als aanjager van CE

Doel: Aanbestedingsdocument / handreiking
Wanneer: 2021
Keten: Noord-Nederland
Soort Keten: Beton

 

Toelichting

Doel: Inventariseren waar bouwteam heeft geleid tot meerwaarde voor duurzame innovatie. Daaruit leidraad, presentatie of ander instrument ontwikkelen om andere opdrachtgevers in staat te stellen een succesvolle bouwteamsamenwerking aan te gaan.

Deelnemers: Groep opdrachtgevers en aannemers (duo’s) die gezamenlijk een project in bouwteamsamenwerking hebben uitgevoerd. In verband met slagkracht van de themagoep richten we ons op 8/10 deelnemers.

Werkwijze: 4/5 online bijeenkomsten. De thema eigenaar/Asfaltketen Noord wordt steeds op de hoogte gehouden van de inhoudelijke voortgang van het thema. Ook het bespreken van de ervaringen van Roelofs/gemeente Hengelo met een meerjaren asfaltcontract is hier onderdeel van.

Communicatie: daarnaast communiceren we via nieuwsbrief, magazine en andere media over de inhoudelijke voortgang. Het eindproduct/instrument wordt gepresenteerd in oktober 2022 op Congres BouwCirculair ‘de Circulaire Spurt 2023’.

Eindproduct geeft antwoord op vragen:

  • Wat is een succesvolle bouwteamsamenwerking?
  • Welke projecten zijn geschikt om in bouwteamverband, duurzaamheidswinst te behalen?
  • In welke fase wordt een bouwteam gestart?
  • Wat staat in een bouwteamcontract (en wat niet)?
  • Hoe worden de behaalde resultaten meegenomen in toekomstige projecten?

Werkgroep actief

De volgende werkgroepleden gaan hier mee aan de slag:

Jurgen van Beers Van der Zanden
Henk Lankamp Roelofs Groep
Henk-Jan Venema Gemeente Noaberkracht
Frank van den Hoogen Gemeente Nijmegen
Dennis Drijver Dura Vermeer
Ronald Stephan de Vries Gemeente Zaanstad
Jan Hendrik Fischer Strukton