1 - Grond en grondverzet

Doel: Samenwerkingsopties

 

 

Toelichting

BouwCirculair heeft met verschillende partijen een initiatief genomen voor SamenCirculair. Dat initiatief geeft een invulling aan de mogelijkheden voor het omgaan met lokale en regionale grondstoffen (zand, grind, grond, granulaten e.d.) die (in de toekomst) nodig zijn dan wel vrijvallen uit projecten. Daarnaast is een document gemaakt, ‘de Grondstoffen accountant’ welke invulling geeft op projectbasis om Grond en grondverzet invulling te geven. Het project moet meer inzicht geven in nut en noodzaak en inzicht in de mogelijkheden die er zijn voor het verlagen van de milieubelasting. Onder andere door samenwerkingsopties door te nemen.

Werkgroep

Een werkgroep gaat aan de slag met de ervaringen in de regio Utrecht en de provincie Friesland. Zowel aannemers als opdrachtgevers gaan samen meer inzicht genereren in het circulair behandelen van grond en grondverzet.

 

Hieruit zullen Samenwerkingsopties uit naar voren komen mede gebaseerd op de modellen van:

  • de betrokken opdrachtgevers
  • andere initiatieven zoals Grip op Grond
  • de notitie van BouwCirculair ‘SamenCirculair’

Deelnemers aan de werkgroep zijn:

Corne van den Berg Van Gelder
Frank van der Vaart Gemeente Utrecht
Emiel Neefjes Gemeente Nijmegen
Wesley Scherrenberg
Davey van Gemeren Gemeente Amersfoort
Arjen Kammeraat Gemeente Leeuwarden
Mart Mensink Duspot