3 - Spurt aanpak asfalt in contracten

Doel: Productblad

Wanneer: 2021

Keten: Midden-Nederland

Soort Keten: Asfalt

 

Toelichting

Met de komst van de verschillende instrumenten komen ook nog meer verschillende contracten voor Asfalt op de markt. De vraag is op welke wijze deze veranderingen daadwerkelijk bijdragen aan de doelstellingen. Anders gezegd: hoe kunnen we zorgdragen dat de contracten van asfalt een constructieve en substantiële bijdrage leveren aan de circulaire doelstellingen. Iedereen zegt te willen uniformeren maar het tegenovergestelde lijkt te gebeuren.

Werkgroep

Deelnemers van BouwCirculair zien nog talloze mogelijkheden om circulariteit in contracten omtrent asfalt te verbeteren. Los van het soort contract kunnen verbeteringen worden gecreëerd bij de beschrijvingen en de aanduidingen in uitvragen en in contracten. Meer kennis en meer inzicht is nodig om gezamenlijk goede stappen te kunnen zetten. Deze werkgroep gaat daarvoor aanbevelingen doen.

 

De volgende werkgroepleden gaan hier mee aan de slag:

Henk Lankamp Roelofs Groep
Bas Harwig Provincie Gelderland
Bart Verhaeghe de Naeyer Provincie Zeeland
Frits Stas Heijmans