19 - Innovatieve wegfundering - proeftuin gestart

Doel: Alternatieve mogelijkheden

Wanneer: 2021-2024

Keten: Groene Hart

Soort Keten: Beton

Toelichting

BouwCirculair heeft als een van de doelstellingen om meer betongranulaat in nieuw beton toe te passen en daarmee de circulaire economie te stimuleren. Een belangrijk deel van het vrijgekomen beton bij sloop/verwijderen wordt als granulaat toegepast in de wegenbouw. Er zijn verschillende oplossingsrichtingen om betongranulaat in de betonketen te houden door minder betongranulaat in menggranulaat of door alternatieve wegfunderingen aan te bieden.

Gewerkt moet worden volgens een afwegingskader voor de wegfundering op basis van de R-strategie. Er is dus geen algemene oplossing voor het gehele areaal maar een project specifieke.

Als eerste stap moet gezocht worden naar een nuttige toepassing van de bestaande materialen die aanwezig zijn in het project. Want hergebruik op een verantwoorde manier geeft minder CO2-uitstoot bijvoorbeeld van het grondverzet.

Werkgroep actief

Een werkgroep (met daarbij leveranciers van AEC granulaat) gaat een proeftuin uitwerken.

De volgende leden zijn hiermee aan de slag:

Jan Schuttenbeld Twee R Recyclinggroep
Joop de Groot Gemeente Oss
Martijn Hoekman Heros
Kees van de Plas De Hoop
Roel Aerts Provincie Limburg
Jan Stokman Vlasman
Stefan Sengers Van Berkel Groep
Matt van Leest Rocksolid
Sjoerd Koetstra Cementbouw
Frits Stas Heijmans