11 - Biobased materialen in de beton

Doel: Bewustwording

Wanneer: 2021-2025

Keten: West-Brabant

Soort Keten: Beton 

 

 

Toelichting

Onderdeel van de Circulaire Economie is de inzet van Bio-based materialen. Bio-based materialen zijn materialen die afkomstig zijn uit de levende natuur. Dit zijn grondstoffen uit veeteelt, tuin-, land- en bosbouw. En materialen die tijdens de levensduur van een gebouw/project opnieuw kunnen groeien. Bio-based materialen in beton zal zich met name richten op het vervangen van de standaard toeslagmaterialen zand en grind en/of ook als vervanger van granulaat of vervanger van cement.

 

Voor het inzetten van Bio-based materialen zijn twee vragen vooraf van belang:

  1. voor welke toepassingen van beton kunnen Bio-based materialen worden ingezet en welke gevolgen heeft dat voor de kwaliteit
  2. op welke wijze en in welke mate kunnen de Bio-based materialen weer worden terug gewonnen na einde levensduur, wat is de (functionele) waarde van het product, de materialen.

 

Klik voor de notitie Biobased materialen in de beton

Spurt11_Biobased_materialen_in_de_beton_concept_120ktober2022.pdf

Werkgroep actief

Een werkgroep maakt een overzicht van de zaken die spelen omtrent dit thema en bewustwording creëren van de (on)mogelijkheden. Gestart wordt met een sessie voor inspiratie en een kader.

 

De volgende werkgroepleden gaan hiermee aan de slag:

Kees van der Plas De Hoop
Berry Mullink Van de Bosch Beton
Rick Bron Struyk Verwo Infra
Eric Boon Struyk Verwo Infra
Jack Amesz Gemeente Den Haag
Joop Groen Biobased Delta