20 - Data uitwisseling marktplaatsen

Doel:  Onafhankelijke data website

Wanneer: 2021-2022

Keten: Zeeland

Soort Keten: Beton

Toelichting

Van sloopprojecten is het aanbod secundaire bouwproducten veel te beperkt, onvindbaar en versnipperd. Het is van belang dat de data voor het verhogen van het aandeel secundaire materialen in de nieuwbouw beter toegankelijk wordt in de hele keten. Essentieel is dat er een goede vindbaarheid is.

 

De voorkeur gaat uit naar een centrale, overkoepelende digitale marktplaats dat zelf, vraaggestuurd informatie ophaalt van andere marktplaatsen en gestandaardiseerd presenteert. Vanzelfsprekend zijn hier voorwaarden aan verbonden op basis waarvan alle lokale, regionale en landelijke marktplaatsen zonder enig ander belang kunnen aansluiten. Voorwaarde is daarom dat de informatie onafhankelijk en not-for-profit wordt gegenereerd en weer vrijgegeven.

 

Er is een overzicht gemaakt op de website van SloopCirculair.nl

 

Werkgroepen actief

De volgende werkgroepleden zijn hiermee aan de slag:

Marcel Hoogendijk Innovarec
Jan Stokman Vlasman
Anton van Aalst Gemeente Zwolle
Simon Harmens Hoogenboom