25 - Communicatie en Werving circulaire Ketenaanpak - afgerond

Doel: Overzicht mogelijkheden

Wanneer: 2021-2022

Keten: Drenthe

Soort Keten: Beton

 

Toelichting

BouwCirculair zet in op een beweging in ketens. Ook voor de belangrijkste en omvangrijkste keten, de Betonketen is het van belang dat alle belanghebbenden betrokken zijn. Voor Circulair Beton is dat specifiek van belang in de regio. Gestreefd wordt naar meer eenduidigheid over de aanpak en invulling van de circulaire keten. Om de doelstellingen voor zowel opdrachtgevers, opdrachtnemers en toeleveranciers te realiseren is het nodig te investeren in het betrekken van een invloedrijke groep van opdrachtgevers.

Werkgroep actief

De werkgroep zal binnen de regio een (communicatie-)programma ontwikkelen voor een breed draagvlak van doelgerichte circulaire opdrachtgevers.

 

De volgende werkgroepleden zijn hiermee aan de slag:

Linda Blommaert Heros
Ineke Andries Gemeente Dongen
Jan Stokman Vlasman
Stefan Sengers Van Berkel Groep