16 - Materialenpaspoort

Doel: Aanbevelingen
Wanneer: wordt gestart maart 2022
Keten: West-Overijssel
Soort Keten: Beton

Toelichting

Is een Materialenpaspoort nodig voor een circulaire economie? Iedereen zal snel ja zeggen. Elk gebouw en elk project heeft zijn eigen identiteit met een DNA grondstoffen. Het is van belang te weten wat je hebt alvorens je een interventie gaat doen of voorbereiden. De vraag is echter hoe zo’n paspoort er uit ziet en hoe deze is ingericht en opgebouwd. Voor de gebouwde omgeving is daar op object niveau al wel ervaringen mee opgedaan. In de GWW komt dat ook langzaam op gang. Dan is er sprake van een paspoort op projectniveau. Het gaat er daarbij om wat registreer je wel en wat niet. Hoe archiveer je dat en hoe kan je dat op een ander moment weer gebruiken voor een volgende stap.

Werkgroep actief

De werkgroep zal ervaringen en pilots inventariseren en vervolgens aanbevelingen doen hoe om te gaan met het Materialenpaspoort in de GWW.

 

De volgende werkgroepleden zijn met dit thema aan de slag:

Berry Mullink Van de Bosch Beton
Jan Stokman Vlasman
Henk-Jan Venema Gemeente Noaberkracht
Adelmo Bisutti Gemeente Zwolle
Sjaak de Graaf Gemeente Alphen aan den Rijn
Tjeerd Kalsbeek Gemeente Veenendaal
Ronald Stephan de Vries Gemeente Zaanstad