6 - Uniformering Asfaltmengsels - afgerond

Doel: Handreiking

Wanneer: 2020-2022

Keten: Overijssel

Soort Keten: Asfalt

 

Toelichting

Praktisch onderzoek om te komen tot afspraken over de uniformering van eisen in de uitvraag naar asfaltmengsels. Dit levert milieuvoordelen in een efficiëntere productie (starts, stops, voorraden), en door geen mengsels te produceren die vanuit functioneel- en milieuoogpunt, niet de beste oplossing zijn. De verantwoordelijkheden van de verschillende ketenpartners worden hiervoor in kaart gebracht om dit vervolgens te vertalen naar een stappenplan, of een ander instrument.

 

Voorlopige planning:  3 of 4 online bijeenkomsten in eerste helft 2021 waarin leden van de groep aan de slag gaan met de vraag wat zij vanuit hun eigen organisatie kunnen doen en wat zij van ketenpartners nodig hebben. Dit moet leiden tot een concreet voorstel te presenteren tijdens een webinar in september en vervolgens uit te voeren in de 5 regionale asfaltketens.

 

Voorstel tot uniformering productietemperaturen asfalt

Lagere-temperaturen-als-norm-4.pdf

Werkgroep actief

De volgende werkgroepleden gaan hiermee aan de slag:

Jan Willem Diemer KWS
Hendrik Holties Oosterhof Holman
Remy van den Beemt BAM
Ben van der Ven Gemeente Tilburg
Wim Rollfs of Roelofs Gemeente Amsterdam
Harry van der Giezen Gemeente Assen
Armon Jongenelen Dura Vermeer
Ton Eijkenboom Ventraco
Jan Paul Boutkan Provincie Overijssel