Circulariteit in de praktijk

BouwCirculair zet voor de verificatie van projecten omtrent duurzaamheid de expertise in van de Certificeringsinstelling SKG-IKOB. Deze organisatie zal de eisen voor Circulair slopen zoals openomen en overeengekomen in de projectovereenkomst van de aannemer met de opdrachtgever verifiëren.

De verificatie bestaat uit een audit bij de aannemer en een inspectie op het werk.

Alle tekortkomingen zowel bij de audit als bij de inspectie worden gerapporteerd aan de opdrachtgever en de aannemer. Indien de opdrachtgever dit noodzakelijk vindt kunnen er extra inspecties uitgevoerd worden.

Na afronding van het project zal BouwCirculair een rapportage van SKG-IKOB overleggen waarin is opgenomen of en in welke mate daadwerkelijk uitvoering is gegeven door de aannemer aan de eisen voor Circulair slopen.