Inspecties tijdens de uitvoering

De inspecties vinden onaangekondigd (eventueel wordt een dag van te voren gebeld of de inspectie kan plaatsvinden) uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken of de aannemer werkt conform zijn inschrijving en kwaliteitssysteem voor het project. Bij tekortkomingen worden deze door de aannemer binnen twee weken aantoonbaar opgelost. Bij tekortkomingen waarbij niet aantoonbaar gewerkt wordt volgens Circulair slopen zal een extra inspectie worden uitgevoerd.
 
Alle tekortkomingen zowel bij de audit als bij de inspectie worden gerapporteerd aan de opdrachtgever en de aannemer. Indien de opdrachtgever dit noodzakelijk vindt kunnen er extra inspecties uitgevoerd worden.
 
Na afronding van het project zal BouwCirculair een rapportage van SKG-IKOB overleggen waarin is opgenomen of en in welke mate daadwerkelijk uitvoering is gegeven door de aannemer aan de eisen voor Circulair slopen.