Themabijeenkomst Circulair Slopen - Vereniging Circulair Friesland en BouwCirculair - 13 november 2019

Hoe kunnen we materialen en producten die vrij komen bij sloop weer hoogwaardig hergebruiken in de bouwsector? Daarover gingen 35 belangstellenden in gesprek op 13 november in het Biosinter in Oosterwolde.

 

Hieronder de presentaties van deze middag:

 

Onderzoek Urban Mining, Alex van Oost, NICE en Tobias Strating, Vereniging Circulair Friesland

 

Bestekeisen & EMVI voor sloopprojecten, Daaf de Kok, BouwCirculair

 

Verificatie product/project, Ton van Beek, SKG-IKOB

 

Pitch Woningstichting Accolade, ‘wat heeft de opdrachtgever nodig?’

 

Pitch Sloop Frosty Food, Anton van Aalst gemeente Zwolle

 

 

Aanvullende documenten:

Materialeninventarisatie project Frosty Food

 

Documenten betreffende sloop schoolgebouw in Nijmegen:

BPKV-EMVI Materiaalstromen – Excelsheet

Gunningscriteria – Excelsheet

Voorbeeld invulling materiaalstromen

Vragenlijst voor (sloop)aannemer