Alliantiebijeenkomst Betonketen Parkstad op 11 maart 2021

Online informatiebijeenkomst ‘Verduurzaming Beton’, georganiseerd door de gemeente Heerlen en BouwCirculair op donderdag 11 maart 9:00-11:00 uur.

Programma:

09.00 uur

  • Welkom en introductie Charles Claessens Wethouder Beheer en Onderhoud, Mobiliteit, Duurzaamheid & Milieu, gemeente Heerlen
  •  Introductie BouwCirculair – Daaf de Kok
  • Bedrijven aan het woord (innovatie pitches uit de betonketen)

10.15 uur Korte Pauze
10.20 uur

11.00 uur Einde

 

Betonketen
Na de informatiebijeenkomst wordt een start gemaakt met Betonketen Parkstad. De Betonketen biedt veel voordelen en helpt u om te werken aan het verduurzamen van uw bedrijf. Aangesloten bedrijven wisselen kennis uit, stimuleren innovaties en maken met elkaar afspraken over vermindering van CO2-uitstoot en de circulariteit van beton(producten).

Meedoen aan het eerste betonketenoverleg op 17 mei 2021? Stuur een email naar info@bouwcirculair.nl 

Vragen en antwoorden uit de chat

Geelen Beton FWijnen@geelen-beton.nl

Als antwoord op de vraag, waarom geen geopolymeer mengsel het onderstaande:

 

Wij hebben er bewust voor gekozen om niet te gaan voor een geopolymeer mengsel. Dat heeft de volgende redenen:

 

Bij de producten die wij leveren staat kwaliteit en veiligheid gedurende de gehele gebruiksperiode voorop. Onze producten zijn veelal onderdeel van de hoofddraagconstructie. Daarbij moet een constructieve functie voor 50 jaar, 100 jaar, of wellicht nog langere vervult worden. Betonmengsel met geopolymeren hebben potentie, maar bevindt zich nog in een onderzoeksfase. Met name over prestaties op de midden en lange termijn is nog onvoldoende duidelijk. Dit soort mengsels in onze producten toepassen vinden wij op dit moment nog geen optie. Zorgen over  veiligheidsaspecten op lange termijn en het afbreukrisico zijn hiervoor te groot.

 

De huidige resultaten met ons eigen alternatieve mengsel zijn ook dermate, dat een overstap naar een betonmengsel met geopolymeren ook niet noodzakelijk is. Daarbij denken we zelfs dat we op korte termijn nog meer kunnen reduceren. Deze ontwikkeling valt en staat wel met de uithardingsperiode. Met het huidige CO2-arm beton hebben we een productiecyclus van ca. 24 uur nodig tot aan ontkisten. Het doel is om dit terug te brengen naar een cyclustijd van ca. 8 uur. Dit een is een stevig ambitie, waarbij wij momenteel een CO2 reductie van 50% als doel stellen.

 

 

Convez

Sander van Roekel  sander.van.roekel@convez.eu en Leo Hoogezand  leo.hoogezand@convez.eu

 

MKI-waarde

Convez levert meerdere vezelsoorten. Hieronder zijn de vezels uitgesplitst die constructief worden ingezet. Daarbij de MKI-waarde per kilogram.

 

  1. Fibrofor High Grade: Dit product ondergaat nu een Levens Cyclus Analyse. Hiervan wordt de MKI-waarde dus nog bepaald.
  2. Fibrofor Diamond: De MKI-waarde van deze vezel is € 0,23 per kilogram. Deze vezel wordt toegepast in betonvloeren, buitenverhardingen, zoals busbanen en haltes.
  3. Concrix ES: De MKI-waarde van deze vezel is € 0,38 per kilogram. Deze vezel wordt toegepast in betonprojecten en -producten met hogere eisen, zoals in de infra en prefabbetonproducten (rotondes en betontrappen).

 

De MKI-waarde van traditioneel uitgevoerde projecten toont grote verschillen in vergelijking met projecten die met vezels gewapend worden. Dit komt omdat er veel minder kilo’s van vezels nodig zijn dan kilo’s staal. Zie het voorbeeld rotonde in de sheets.

 

TRL

Ik had niet eerder gehoord van TRL-niveau’s. Na het inlezen op https://www.snn.nl/kennisbank/trl-niveaus-uitgelegd kan ik aangeven dat het product constructieve kunststofvezels zich in level 9 bevindt. Bij alle betonprojecten en -producten wordt van tevoren wel vastgesteld of het daadwerkelijk met vezels uitgevoerd kan worden. Constructeurs tonen middels berekeningen, gebaseerd op de Eurocode, aan of het daadwerkelijk kan. Daarna wordt, bij onbekendheid, vaak eerst een test uitgevoerd, zodat de uitvoerder en/of opdrachtgever wat ervaring kan opdoen alvorens men het op grote schaal doorzet.

 

Wat zijn zoal redenen dat constructieve kunststofvezels (nog) niet breed worden ingezet?

Het is veelal onbekendheid bij een opdrachtgever (lees provincie, gemeente), maar ook bij constructeursbureaus. Dit leidt er zoal toe dat in bestekken en aanbestedingen eisen worden gesteld, waardoor innovaties worden uitgesloten. Hier brengen wij in samenwerking met partners stapsgewijs verandering in door het vergroten van de bekendheid.

 

Een voorbeeld uit de praktijk: Een provincie wilde de meest duurzame fietspad realiseren. Dit werd gemeten en beoordeeld middels de MKI-waarde. Echter werd de MKI-waarde per kubieke meter beton gemeten. Je kan je voorstellen dat wanneer je meer producten toevoegt aan het beton, zoals vezels, de MKI-waarde per kubieke meter beton ongunstiger wordt. Echter wordt er in het totale project door toepassing van de vezels een zeer gunstige MKI-waarde behaald. Dit komt doordat het betonnen fietspad slanker geproduceerd kan worden. Hierdoor heb je veel minder kubieke meter beton nodig. Maar aangezien er in de beoordeling wordt gefocust op kubieke meter beton is de MKI slechter. Hierdoor loop je bepaalde winsten mis. Kort gezegd: soms is het onbekendheid van het product en anderzijds kan de wijze van beoordeling leiden tot mislopen van het behalen van grotere winsten.

 

Recyclebaarheid

Dit thema ben ik inderdaad voorbij geschoten tijdens de presentatie. Sheet 11 laat enkele foto’s zien waarin het beton is gescheiden tot verschillende fracties. Bij een bepaalde fractie komen de vezels los van het beton en dan kan je middels water of windshifters de vezels scheiden van het overige betonmateriaal. Vervolgens zijn de vezels (polypropyleen) her te gebruiken in de productie van bijvoorbeeld drinkflesjes, zoals de welbekende doppers.

 

Er is een aantal normen waarin wordt aangegeven dat er in het beton – menggranulaat een percentage “verontreiniging” wordt geaccepteerd. In de betonnormen NEN 206-1 en NEN 8005 is e.e.a. vastgelegd. 20% van het toeslagmateriaal mag zonder probleem vervangen worden door menggranulaat. Alleen bij beton dat geleverd moet worden onder CUR 100 (oftewel schoonbeton) worden er specifieke eisen gesteld aan het toeslagmateriaal.

 

Wanneer een producent haar eigen betonmateriaal hergebruikt en er zitten nog vezels in dan kan dit geen kwaad. De vezels zijn chemisch inert. Daarbij zorgt het alsnog voor extra sterkte in het beton.

 

Mail adressen pitchers en deelnemerslijst

ddkok@bouwcirculair.nl  Daaf de Kok BouwCirculair
mdamman@bouwcirculair.nl Martin Damman BouwCirculair
r.feller@blmwegenbouw.nl Roger Feller BLM wegenbouw
maarten@reusematerials.nl Maarten Stadhouders Re Use Materials
Ben.Vossen@struykverwoinfra.nl Ben Vossen Struyk Verwo Infra
sander.van.roekel@convez.eu Sander van Roekel Convez
hheijsters@ajansenbv.com Han Heysters Jansen Beton
rob.kurvers@wegenbouwkurvers.nl Robert Kurvers Gebrs. Kurvers
info@vertico3d.com Volker Ruitinga Vertico
FWijnen@geelen-beton.nl Frank Wijnen Geelen Beton

Klik hier voor de deelnemerslijst