Info over proeftuin niet-constructief geopolymeer beton (positief afgerond)

2020/9/1 – Proeftuin Geopolymeren is in volle gang (sept 2020) – lees verder…

2021/12/1 – Proeftuin Geopolymeren een jaar gemonitord (december 2021) – lees verder…

Deelnemers aan de proeftuin niet-constructief geopolymeer beton