Proeftuin Geopolymeren een jaar gemonitord (december 2021)

In de Proeftuin Geopolymeren worden tien projecten, verspreid door Nederland, met geopolymeer beton gedurende een jaar gevolgd. Het gaat om pilots van de gemeenten Alphen aan de Rijn, Amersfoort, Amsterdam, Dordrecht, Leeuwarden, Nijmegen en Rotterdam en de provincies Gelderland, Overijssel en Groningen. De Provincie Gelderland is penvoerder van het project, de financiering komt uit de Klimaatenvelop van Rijkswaterstaat.

 

Lees hier het eindrapport van TNO over de proeftuin