2020/9/8 - Herinrichting van Bernardlaan in Oss in volgende fase

Gemeente Oss is bezig met de herinrichting van de Bernardlaan. Zij willen dat circulair doen. Hiervoor is een project opgezet waarbij wordt aangesloten bij de lokale en ook landelijke doelstellingen inzake circulariteit. De gemeente heeft samen met BouwCirculair eerst overleg gevoerd over de voorwaarden en uitgangspunten. Voor het project zijn alle stappen van de R-strategie lijst doorgenomen en zijn (on)mogelijkheden besproken voor het behalen van de doelstellingen. Hierbij is bijvoorbeeld ook gekeken naar het ontwerp en de waterhuishouding. Verder zijn er gesprekken gevoerd met de markt en met de bewoners. Zie hiervoor ook het artikel in het Magazine van BouwCirculair, maart 2020, blz. 24 en 25.

 

lees verder

Nadat de eerste circulaire resultaten zijn behaald in de voorfase (minder materiaal, hergebruik e.d.) is voor de zomer van 2020 het project aanbesteed. Inmiddels is het project gegund en de aannemer is er mee aan de slag. Voor de aanbesteding heeft de gemeente gebruik gemaakt van  de RAW-systematiek. Op basis daarvan zijn extra eisen geformuleerd in de vorm van BPKV/EMVI. Een werkwijze die niet vaak gebruik wordt binnen de gemeente en daarom extra inspanningen vergt.

 

Als extra eisen is uitgegaan van de materialisatie, specifiek de elementverharding. Het betrof stenen, tegels en banden van beton. In het kader van het thema circulariteit zijn eisen geformuleerd om te komen tot een verlaging van onder meer de CO2 welke toegekend wordt aan de betonnen materialen. Voor verschillende materialen is een maximale waarde van de MKI (Milieu Kosten Indicator) opgenomen. Binnen de bepalingen van de BPKV/EMVI kon de aannemer fictieve korting ontvangen indien deze met een lagere MKI aanbieding kwam dan de opgenomen maximale waarde.

Direct na voorlopige gunning diende de aangeboden MKI te worden geverifieerd. De verificatie werd door de gemeente Oss georganiseerd en werd uitgevoerd door een LCA deskundige met accreditatie. Nadat de verificatie groen licht gaf werd de aannemer formeel opdracht verleend.

 

Met de voorbereiding, de aanbesteding, de aanbieding en de uitvoering van dit alles zal een substantiële milieuwinst worden behaald. Daarnaast is ervaring opgedaan met BPKV/EMVI in het algemeen en met eisen omtrent de MKI in het bijzonder.

Op dit moment (september 2020) zijn de werkzaamheden volop in uitvoering. Door een Certificeringsinstelling zal het vervolg nog worden beoordeeld op daadwerkelijke en correcte circulaire uitvoering. In een volgend artikel meer daar over.