2023/6/9 - Duurzaam geteelde bomen en circulariteit

De BouwCirculair Groenketen en Groenkeur hebben dit voorjaar samen met Boomkwekerij Udenhout een openbare bijeenkomst georganiseerd over Duurzaam geteelde bomen en circulariteit.

 

De wens en de noodzaak van het planten van bomen en struiken wordt breed gedragen in het licht van de klimaatdoelstellingen: opname fijnstof en CO2, productie van zuurstof, zorgt voor verkoeling en belangrijk voor de biodiversiteit.

 

Echter de ene duurzame boom is de andere niet. De ene boom kan beter tegen zout, natte voeten of schaduw dan de andere, de ene boom wortelt diep, de andere oppervlakkig. Voor het kweken en leveren van bomen aan overheden zijn vele verschillende leveranciers werkzaam. Veel van deze bedrijven beschikken over meerdere certificaten en keurmerken. Die gaan van gangbaar geteeld, naar duurzamer naar biologisch. In het proces van aanplanten kijken we naar circulaire oplossingen bij het realiseren van boomplaatsen.

De bomen worden aangeschaft door overheden om allerlei redenen. Bij het voorschrijven wordt vaak verwezen naar één of meerdere certificaten of keurmerken. Wat houden die keurmerken in en wat betekent dit voor de teelt en later voor de aanplant?

 

Tijdens deze bijeenkomst is meer inzicht gekregen over het duurzaam en circulair kweken van bomen voor wat betreft proces, locatie, soorten, etc.

 

Presentaties:

230307-groencirculair-bomenbeleid.pdf

presentatie-bouwcirculair-7-3-2023.pdf

De-Baten-van-Bomen-resulaten-van-i-Tree-Eco-in-Nederland.pdf

Pitch-circulair-denken-idverde-Bomendienst.pdf