2021/6/24 - Hoe zes Twentse gemeenten de uitvraag van het aantal asfaltmengsels halveerden

BouwCirculair en Platform WOW werken sinds dit jaar met een themagroep aan het terugbrengen van de uitvraag van asfaltmengsels door overheden. Zes gemeenten in Twente draaiden in 2013 al een project om dit samen met Asfaltcentrale Twente voor elkaar te krijgen. Hoe is dit verlopen? Wat kunnen we hiervan leren? En waren de resultaten blijvend?

Lees hier het complete artikel dat verscheen in het BouwCirculair magazine nr 2 van 2021