2021/12/20 - Stand van zaken uitstoot van PAK’s en benzeen bij asfaltcentrales

Brief van 8 november 2021 van de staatssecretaris van I en W, de heer S.P.R.A. van Weyenberg naar de Kamer over de laatste stand van zaken omtrent de uitstoot van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) en benzeen bij asfaltcentrales.

Lees hier de volledige brief

 

Asfaltproducenten, verenigd in de Vakgroep Bitumineuze Werken (VBW) van Koninklijke Bouwend Nederland, hebben onderzoek gedaan naar de uitstoot van benzeen door asfaltcentrales. Benzeen kan vrijkomen bij het recyclen van asfalt. Het eindrapport ‘VBW Onderzoeksprogramma reductie benzeenemissie bij asfaltproductie’ biedt mogelijke oplossingen om de uitstoot te verminderen. De sector zal hiermee aan de slag gaan om te komen tot vermindering van die uitstoot. Met als doel: benzeenvrij, volledig circulair en CO2 -neutraal asfalt produceren. Hierbij is wel hulp van de overheid nodig.

Lees hier het eindrapport