2020/9/28 - Proeftuin Geopolymeren is in volle gang

De uitvoering van de Proeftuin Geopolymeren is in volle gang. Op initiatief van BouwCirculair worden in deze proeftuin negen projecten gemonitord waarin geopolymeer beton, ofwel cementloos beton wordt toegepast. Provincie Gelderland is formeel penvoerder, de financiering komt vanuit de Klimaatenvelop van Rijkswaterstaat. Pantheon Performance Foundation is mede de inspirator van deze proeftuin.

 

Lees de pdf van het artikel dat is verschenen in het BouwCirculair magazine nr.3 2020.