Trainingen voor Circulair Contracteren en Aanbesteden

De lat ligt hoog bij de circulaire doelstellingen die de overheid heeft gesteld en de doelstellingen die Bouwcirculair heeft op het gebied van circulariteit en CO2-reductie. Opdrachtgevers staan voor een uitdaging om circulariteit zo optimaal mogelijk uit te vragen en te verankeren in beleid. Opdrachtnemers hebben de uitdaging om hier invulling aan te geven en willen investeren in de (door) ontwikkeling van circulaire oplossingen.

Bouwcirculair heeft korte en praktijkgerichte trainingen ontwikkeld over het uitvragen van circulariteit in projecten.

De trainingen zijn is gericht op de ‘hoe’ en de ‘doe’ vraag.

Lees verder

Training beoordelen van duurzaamheid met levenscyclusanalyse (LCA) en de milieukostenindicator (MKI)

LCA en MKI worden ingezet als meetinstrument voor het beoordelen van duurzaamheid van inkopen en aanbestedingen. Om de milieueffecten van een product, dienst, levering of werk te kunnen berekenen, beoordelen en vergelijken is kennis en begrip van de werkwijze en theorie van LCA en MKI onontbeerlijk.
 
BouwCirculair heeft daarom een training ontworpen om de begrippen LCA/MKI te doorgronden. In praktische casussen behandelen we alle kennis, kunde en ervaring om duurzaamheid objectief en kwantitatief te kunnen bespreken, intern en extern.

Lees verder

Training Toepassen Omgevingswijzer en Ambitieweb

Infrastructuurprojecten hebben een relatief grote milieu-impact, maar bieden ook kansen. De aanpak Duurzame GWW biedt verschillende instrumenten om kansen op tijd boven tafel te krijgen en de milieu-impact van projecten meetbaar te reduceren.
 
Deze training geeft inzicht hoe je de verschillende instrumenten van de aanpak duurzame GWW (Omgevingswijzer, Ambitieweb, DuboCalc en de CO2-Prestatieladder) in kunt zetten als kleine of middelgrote opdrachtgever in de GWW.

lees verder

Training DuboCalc - Hoe ontwerpen we winnende aanbestedingen

Een winnende aanbesteding is eentje waarin opdrachtgever een circulair werk krijgt en opdrachtnemer deze met succes aanbiedt. DuboCalc maakt objectief inzichtelijk hoe circulair een GWW-werk is. In deze MasterClass leer je hoe je scherp inzet op circulaire tenders met DuboCalc.

Binnenkort meer informatie over deze training. Heeft u belangstelling, mail naar djbours@bouwcirculair.nl 

Training Kennismaken met duurzaam en circulair inkopen

Hoe zorg je dat duurzaam inkopen niet iets is van de inkoopafdeling, maar van de hele organisatie? Hoe kunnen budgethouders, projectleiders, adviseurs, contractmanagers en beheerders met elkaar het juiste gesprek voeren over duurzaam & circulair opdrachtgeverschap, en dit vertalen naar een goede aanbesteding waarin de maatschappelijke doelstellingen goed in verankerd zijn? En wanneer is iets dan duurzaam en circulair ingekocht, en hoe meet je de voortgang die je boekt als organisatie?

Lees meer