Training Circulair Contracteren

Na de training weet de deelnemer:

  • De basisbegrippen en uitgangspunten van Circulariteit en CO2-reductie
  • De basisbegrippen en uitgangspunten van de RAW
  • Hoe circulariteit te verwerken in een (RAW) bestek volgens de methode van BouwCirculair
  • Hoe de circulariteits- en CO2 doelstellingen in een bouwcontract tijdens de uitvoeringsfase worden behaald

De training is gericht op de ‘hoe’ en de ‘doe’ vraag. Na de training heeft de deelnemer de juiste handvatten om circulariteit vorm te geven in de praktijk door middel van een bouwcontract.

Lees verder

Training beoordelen van duurzaamheid met levenscyclusanalyse (LCA) en de milieukostenindicator (MKI)

LCA en MKI worden ingezet als meetinstrument voor het beoordelen van duurzaamheid van inkopen en aanbestedingen. Om de milieueffecten van een product, dienst, levering of werk te kunnen berekenen, beoordelen en vergelijken is kennis en begrip van de werkwijze en theorie van LCA en MKI onontbeerlijk.
 
BouwCirculair heeft daarom een training ontworpen om de begrippen LCA/MKI te doorgronden. In praktische casussen behandelen we alle kennis, kunde en ervaring om duurzaamheid objectief en kwantitatief te kunnen bespreken, intern en extern.

Lees verder

Training Toepassen Omgevingswijzer en Ambitieweb

Infrastructuurprojecten hebben een relatief grote milieu-impact, maar bieden ook kansen. De aanpak Duurzame GWW biedt verschillende instrumenten om kansen op tijd boven tafel te krijgen en de milieu-impact van projecten meetbaar te reduceren.
 
Deze training geeft inzicht hoe je de verschillende instrumenten van de aanpak duurzame GWW (Omgevingswijzer, Ambitieweb, DuboCalc en de CO2-Prestatieladder) in kunt zetten als kleine of middelgrote opdrachtgever in de GWW.

lees verder