Terugblik SlimCirculair 2020: videos en presentaties van de proeftuinen Duurzame Grondstabilisatie en Circulaire Bruggen

Op dinsdag 16 juni organiseerden we samen met het platform WoW twee webinars over de proeftuinen Duurzame Grondstabilisatie en Duurzame bruggen Asfalt wordt gegeven. Dit in verband met het verplaatsen van het live event SlimCirculair, dat oorspronkelijk op 14 april zou plaatsvinden.

 

10.00 – 11.00 uur Proeftuin Duurzame Grondstabilisatie

Het behandelen van grond gebeurt tot op heden hoofdzakelijk met kalk, cement of een combinatie van beiden. Het doel is om duurzame alternatieven te onderzoeken die passen in de principes van de circulaire economie. Behandelde grond biedt zowel technisch als economisch vaak voordelen. Grondstabilisatie is een techniek, die reeds op grote schaal wordt toegepast en veel voordelen kent ten opzichte van de gangbare praktijk. Voor het bouwrijp maken en tegengaan van bodemerosie, met name bij slappe bodems, wordt het succesvol toegepast.  Behandelde grond biedt zowel technisch als economisch vaak voordelen. Denk aan meer draagvermogen en een kortere doorlooptijd van het project met minder transportbewegingen.

 

Programma van 16 juni – klik op de link voor de presentatie

 

 

Kijk het webinar in z’n geheel terug!

 

14.00 – 15.00 uur Proeftuin Circulaire Bruggen

De Proeftuin Bruggen richt zich op fiets- en voetgangersbruggen, gebouwd van materialen als beton, staal, hout en kunststof. Deze materialen hebben invloed op beeldkwaliteit, constructie, onderhoud, levensduur, footprint en kosten. Een groot deel van de bruggen wordt komende decennia hergebruikt, gerenoveerd of vervangen. De vraag is: hoe ontwerp en realiseer je een brug die zo circulair mogelijk is? Industrieel, Flexibel en Demontabel (IFD) bouwen geeft daar handvatten voor en geeft de vele voordelen.

 

Programma van 16 juni – klik op de link voor de presentatie

 

 

Kijk het webinar in z’n geheel terug!

 

Aanmelden proeftuin

 


    Ik meld mij aan voor deelname aan de proeftuin:
    Proeftuin Gewapend geopolymeer betonProeftuin Asfalt Recycle TreinProeftuin Asfalt SMA 30-50% PRProeftuin Biobased asfaltProeftuin Biobased Verjongingsmiddel in asfaltProeftuin Wegfundering met minerale reststofProeftuin Menggranulaat met minder betongranulaat