Indienen projecten proeftuin constructief (gewapend) geopolymeer beton

Voor de proeftuin zijn we opzoek naar 10 of meer projecten die gemonitord worden. Zoals bekend worden van de 10 voorgelegde projecten 4 projecten zo snel als mogelijk geselecteerd voor een vijf jarige monitoring.

Het selectieproces, van de projecten die in de tweede helft van 2023 opstarten, is begonnen. Om in aanmerking te komen voor de eerste selectie van deze projecten is het daarom van belang dat de benodigde gegevens uiterlijk 16 juni worden verstrekt. Deze gegevens kunnen gemaild worden naar info@bouwcirculair.nl.

 

Info voor de aanmelding van pilotprojecten voor het monitoringsprogramma Geopolymeer beton in (licht) constructieve toepassing:

  • Presentatie tijdens de Informatiebijeenkomst van 26 mei 2023.
  • Dossier en sectiecriteria: Dit document bevat een beschrijving van de benodigd gegevens en een toelichting op de selectie van de te monitoren projecten.
  • Voorzet classificatie (conceptversie): Dit document beschrijft een eerste, algemene opzet voor classificatie van geopolymeer beton voor dit project.
  • Samenwerkingsovereenkomst (conceptversie): De samenwerkingsovereenkomst die opdrachtgevers sluiten met RWS/TNO voor het monitoringsprogramma. Deze overeenkomst is nog een conceptversie maar beschrijft wel de te maken onderlinge afspraken.

 

Proeftuin geopolymeerbeton in constructieve toepassingen – informatieblad

Versnellen duurzaam beton met proeftuin Gewapend geopolymeer beton

Meld je project aan voor een proeftuin