Proeftuin Bruggen

Circa 50.000 objecten is de markt groot, met als status: in toenemende mate zorgelijk. De vervanging van bruggen moet ingevuld worden met innovatieve producten tegen lage kosten. De proeftuin richt zich op de toepassing (fiets- en voetgangersbruggen ?) waar snel succes geboekt kan worden.