Proeftuin Constructievloeren

Kansen voor een 30% lagere beton-footprint
Bouwmaterialen zijn door hun productiemethoden en transport verantwoordelijk voor 20 tot 24% van de CO2-uitstoot in de bouw. Het is juist die enorme CO2 uitstoot, vooral bij beton, die de noodzaak tot verduurzaming oproept. In de afgelopen decennia heeft de betonsector al enige vooruitgang geboekt op dit gebied. Voor de realisatie van het Klimaatakkoord is echter het verhogen van de circulariteit en de toepassing van duurzame bindmiddelen met een fors lagere footprint noodzakelijk.

 

Huidige regelgeving belemmert CO2-reductie
Cement kan in veel gevallen vervangen worden door andere bindmiddelen, waarmee de milieubelasting van beton aanzienlijk kan worden verminderd. Regelgeving op nationaal niveau laat dit slechts tot een beperkt niveau toe terwijl er technisch veel minder beperkingen zijn. Voor beton met meer duurzame bindmiddelen (dan volgens de regelgeving) moet aangetoond worden dat het een gelijkwaardig alternatief is voor hetgeen in het Bouwbesluit is opgenomen.

 

Gestart is een proeftuin voor Constructievloeren van beton

 • belangrijk deel van het totale materiaalgebruik van het gebouw
 • groene betonmengsels verlagen milieu-impact substantieel
 • mogelijk kan een andere vloerkeuze een besparing opleveren in fundering en kolommen

Constructie vloeren worden toegepast in de Utiliteitsbouw voor scholen, zorg, sporthallen, gebouwen/kantoren, brandweerkazernes, gemeentewerf etc. en is in omvang de belangrijkste afzetmarkt in Nederland voor insitu-beton (betonmortel).

Deze proeftuin is vooral gericht op het verlagen van de CO2-uitstoot (minder cement toepassen) en door een slimmer ontwerp van de vloer worden grondstoffen vermeden.

 

Op te leveren producten en activiteiten:

 • schaduwanalyses van alternatieven
 • verificatieprotocol voor de prestatie van de vloer
 • database duurzame ontwerpkeuzes uit geanalyseerde projecten
 • praktijkervaring en -kennis inzetten voor opschaling en verbreding naar andere overheden

Klik hier voor de presentatie van ABT over de Proeftuin Constructievloeren

 

Objectieve kwaliteitsborging

Objectieve kwaliteitsborging dat aansluit bij EU-wetgeving (Construction Products Regulation – CPR), is een onafhankelijke verificatie (beoordeling) door een Certificerende Instelling van de prestaties van beton in de toepassing op basis van:

 1. Lab testen in de fabriek: berekeningen, drukproeven, duurzaamheidstesten, …
 2. Praktijk testen op de bouwplaats: uitvoeringshandleiding, Niet Destructief Testen, inspecties, …

Aanmelden proeftuin

 

Ik meld mij aan voor deelname aan een proeftuin:


  Ik meld mij aan voor deelname aan de proeftuin:
  Proeftuin Gewapend geopolymeer betonProeftuin Asfalt SMA 30-50% PRProeftuin Biobased asfaltProeftuin Biobased Verjongingsmiddel in asfaltProeftuin Wegfundering met minerale reststofProeftuin Menggranulaat met minder betongranulaat