Workshop ‘Wat zet jij in een duurzaam groenbestek?’

Heb jij uitgesproken ideeën over wat er in een duurzaam groenbestek thuishoort? Dan nodigen wij je van harte uit deel te nemen aan de workshop die wij tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte organiseren. Niet direct ideeën? Geen paniek! Tijdens de workshop ‘Wat zet jij in een duurzaam groenbestek?’ willen wij een beeld vormen van wat er nodig is of al gebruikt wordt om duurzaam en circulair werken in de groene openbare ruimte mogelijk te maken.

Duurzaam gaat verder dan circulair

Vanaf 2023 zullen alle overheidsaanbestedingen circulair zijn. Gemeenten en provincies stellen voor groenprojecten steeds vaker ook eisen op het gebied van duurzaamheid, biodiversiteit en circulariteit. Duurzaamheid is een breed begrip. Denk hierbij aan schonere lucht, vruchtbare bodem, goede waterkwaliteit en meer natuur. En hoe vang je deze onderwerpen in aanbestedingsteksten om te zorgen voor een betere leefomgeving?

Bouwcirculair heeft samen met Groenkeur voorbeelden opgesteld voor duurzaam, biodivers en circulair werken. We zijn benieuwd naar jouw ervaringen en delen onze teksten graag met je. Met jouw input kunnen wij bestaande bestekteksten verrijken en kun je met nieuwe bagage op pad. Uit de eerste gesprekken met aannemers blijkt dat ze graag anders gaan werken. Ook in een bestaand contract. Als de afspraken maar helder zijn. Graag helpen we opdrachtgever én opdrachtnemer op weg om het werk kwalitatief en duurzaam uit te laten voeren.

Wanneer en waar

Wanneer? Op woensdag 22 september van 11:00-11:30 uur tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte.
Waar? In de Blauwe zaal op de bovenverdieping (hal 2) van de Jaarbeurs in Utrecht.

Voor wie?

De workshop ‘Wat zet jij in een duurzaam groenbestek’ is interessant voor groenbeheerders en beleidsmakers bij gemeenten, provincies, waterschappen. Ook groenaannemers en groenprofessionals vinden hier zeker iets van hun gading. En ook adviseurs, bestekschrijvers, beheerders van vastgoed en bedrijventerreinen doen er waardevolle ervaringen op.

Praat je mee, deel je jouw ervaringen en kennis om zo bestaande groenbestekteksten te verrijken met duurzaamheid en circulariteit?