2021/3/29 - Consortium proeftuin Afsluitdijk op innovatie expo 2021

De exposure van een proeftuin is belangrijk voor de communicatie van het klimaatneutraal en circulair maken van onze RWS-bouwopgave. In de proeftuin worden recepturen van betonmengsels niet alleen op sustainability maar ook op durability getest, een aspect wat te kort komt in de maatschappelijke discussie. Uiterlijk in 2030 zijn met het initiatief van de proeftuin Afsluitdijk constructief hoogwaardige betonmengsels voor de bouwopgave van NL beschikbaar met een significant lagere footprint. Kortom, de proeftuin draagt bij aan een integrale duurzaamheidsvisie/en een nieuwe set aan inkoopmaatregelen die je met alle stakeholders (markt / overheid / kennisinstelling) gezamenlijk moet ontwikkelen.

Kom 8 april onze virtuele stand bezoeken, wij zijn aanwezig tijdens de volgende ‘ontmoet de exposant’ rondes:  Ronde 1: 11:00 uur tot 11:45 uur    Ronde 3: 13:30 uur tot 14:15 uur

Registreren: klik hier