Webinar SloopCirculair 7 oktober, 9.30 - 10.30 uur

Nederland moet versnellen naar een circulaire bouwsector.  De inzet bij circulair slopen is de vrijkomende grondstoffen en materialen zo hoogwaardig mogelijk terug te brengen in de keten van de bouw. Een deel van dit materiaal is direct herbruikbaar in dezelfde functie en een deel wordt verwerkt tot circulaire grondstoffen. Beton wordt weer beton, hout weer hout, etc. De keten moet gesloten worden!

 

Om circulair slopen verder te stimuleren bestaat er behoefte aan het bij elkaar brengen van contractvormen, rekenmethoden voor duurzaamheid, monitoringsinstrumenten en marktplaatsen voor hergebruik. BouwCirculair neemt daarom het initiatief om voor opdrachtgevers, (sloop-)aannemers, recyclingbedrijven en architecten een platform te creëren. Het doel daarbij is te komen tot uitwisseling van kennis en versnelling rond het thema Circulair Slopen. Dit platform is vormgegeven op de nieuwe website SloopCirculair.nl.

 

Programma webinar:

 • Welkom, presentatie website – Dirkjan Bours/Daaf de Kok, BouwCirculair
 • Boschgaard, Pioniersproject voor Duurzaam Bouwen – Jan Jongert, Superuse-studios
 • Het belang van een goede stoffeninventarisatie – Ger Verbeek, BCM
 • De juiste opdracht voor optimaal Circulair Slopen – Vlasman
 • Hergebruik deelproducten: kanaalplaatvloeren – Rutger Snoek, Rijksvastgoedbedrijf
 • Aanbod virtuele en fysieke marktplaatsen koppelen aan vraag – Koen Rooseboom, Bork
 • Projectcertificaat circulaire sloopprojecten – Daaf de Kok, BouwCirculair

Forumgesprek:

 • Op welke wijze kan het platform SloopCirculair worden ingezet?
 • Welke rol kunnen opdrachtgevers hierin spelen?
 • Welke rol kunnen marktpartijen hierin spelen?
 • Behandelen van vragen van deelnemers aan het webinar

Aanmelden

Fout: Contact formulier niet gevonden.