Startbijeenkomst Groenketen op 26 januari 2021

Ook in de groensector zijn er vele onderwerpen die bij kunnen dragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Denk aan vraagstukken over de emissies van het afvoeren van groenafval. Of hoe vrijgekomen maaisel als biobased grondstof weer kan worden ingezet. Of het effectief inrichten van cyclisch groenbeheer.

 

Deze vraagstukken raken de groensector over de volle breedte, van groenbeheerders – en aannemers, tot landschapsarchitecten en afvalverwerkers. Met samenwerking in de keten kunnen we de toepassing van circulaire- en CO2 neutrale grondstoffen stimuleren en ervoor zorgen dat vrijkomende materialen in de keten blijven. Om ketensamenwerking te starten is het nodig dat alle belanghebbenden in die groensector direct of indirect vertegenwoordigd zijn.

 

Op donderdag 5 november 2020 is in een online kennissessie is een beeld gegeven van de actuele ontwikkelingen, waaronder de kennis en ervaringen van groenspecialisten zoals beheerders en ontwerpers. Klik hier om het webinar terug te kijken.

 

In 2021 gaan we echt van start.
Meld je aan voor de startbijeenkomst om mee te praten over meer circulariteit in de Groenketen op 26 januari 2021 (9 tot 10 uur) en vul het formulier in.

Fout: Contact formulier niet gevonden.