Start van de Groenketen op 5 november 2020

GWW-breed zijn er vele onderwerpen die een integrale focus verdienen, waar milieueffecten in zijn waar te nemen. Om zo bij te dragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Ook binnen de groensector speelt dit. Denk aan vraagstukken over de emissies van het afvoeren van groenafval. Of hoe vrijgekomen maaisel als biobased grondstof weer kan worden ingezet. Of het effectief inrichten van cyclisch groenbeheer.

 

Deze vraagstukken raken de groensector over de volle breedte, van groenbeheerders – en aannemers, tot landschapsarchitecten en afvalverwerkers. Met samenwerking in de keten kunnen we de toepassing van circulaire- en CO2 neutrale grondstoffen stimuleren en ervoor zorgen dat vrijkomende materialen in de keten blijven. Om ketensamenwerking te starten is het nodig dat alle belanghebbenden in die groensector direct of indirect vertegenwoordigd zijn.

 

Op donderdag 5 november organiseerde BouwCirculair in samenwerking met platform WOW een online kennissessie over De Groenketen. In dit webinar is de aftrap gegeven voor ketensamenwerking in de groensector. Daarnaast is een beeld gegeven van de actuele ontwikkelingen, waaronder de kennis en ervaringen van groenspecialisten zoals beheerders en ontwerpers.

 

Programma: Klik hier om het webinar terug te kijken

 

De wens van de opdrachtgever

  • Olga van de Veer, Provincie Gelderland (hoe omgaan met duurzaamheid)

De kunst van duurzaam toepassen

  • Job Wittens, Peppelhout (inzetten Populierenhout)
  • Peter van Kemenade, Attender Groen (Miscanthus)
  • Peter van Kessel, van Berkel Groep (verwerking groen)

Meld je aan om mee te praten over meer circulariteit in de Groenketen en vul het formulier in.

    Mijn gegevens: