2023/11/8 - Top 25 duurzame aanbesteders: BouwCirculair feliciteert 18 leden

Voor de vijfde keer op rij staat de Provincie Noord-Brabant bovenaan de top 25 duurzame aanbesteders. Noord-Brabant haalde de hoogste score, maar de verschillen met de nummers twee (Provincie Utrecht), drie (Hoogheemraadschap van Rijnland) en vier (Gemeente Eindhoven) zijn kleiner dan ooit.

Dit jaar brengt het Aanbestedingsinstituut voor de vijfde keer een ranglijst uit van aanbestedende diensten die waardevolle innovaties aanjagen door marktpartijen uit te dagen op duurzaamheid. Deze editie omvat de jaren 2021 en 2022.

Koplopers

Provincie Noord-Brabant krijgt bij negen van haar vijftien aanbestedingen de hoogste score en blijft daarmee nipt de provincie Utrecht voor. Die kreeg zeven maal de hoogste score bij dertien aanbestedingen. Hoogheemraadschap van Rijnland volgt met negentien duurzame gunningen op twintig aanbestedingen. Eindhoven is de gemeente die het beste scoorde. Alle zeventien aanbestedingen hebben een duurzaam gunningscriterium, waarbij zes maal de hoogste score werd toegekend. Rijkswaterstaat completeert de top vijf met het grootste aantal aanbestedingen met de hoogste score: 27.

Negen nieuwkomers in de lijst

De top 25 telt negen nieuwkomers waarvan gemeente Assen, op plek zes, de hoogst geklasseerde is. Gemeente Assen stond op plaats drie in de editie 2019-2020 en stond vorig jaar niet in de lijst omdat het aantal openbaar gepubliceerde aanbestedingen te klein was. Gemeente Amersfoort had top tien-noteringen in de eerste twee edities van de top 25 en stijgt dit jaar van plaats 40 naar plaats acht. Waterschap Hunze en Aa’s (22) en de gemeenten Arnhem (13), Haarlemmermeer (14), Purmerend (16) en Nieuwegein (23) maken een entree in de top 25 dankzij een forse hogere gemiddelde score.

ProRail officieus op zestiende plaats

ProRail vraagt regelmatig, naast de CO2-prestatieladder, om duurzame meerwaarde in de gunning van omvangrijke opdrachten van werken. Een fors deel daarvan wordt met toepassing van de erkenningsregeling onderhands aanbesteed. In de top 25 worden echter alleen openbaar gepubliceerde aanbestedingen meegenomen. Daarom zijn deze onderhandse procedures niet in de top 25-score opgenomen. Het totaal van onderhandse en openbare procedures geeft ProRail de officieuze score van 2,95.

Lichte progressie

Vorig jaar zag het Aanbestedingsinstituut stevige progressie in het hele peloton. De gemiddelde score van alle beoordeelde aanbesteders stijgt van 1,92 naar 2,06. Dat is een veel kleinere groei dan de 0,61 van het jaar ervoor. De gemiddelde score in de top 25 stijgt van 2,99 naar 3,27. Ook bij de zwakste 25 is groei te zien: van 0,58 naar 0,71. Het aantal duurzame gunningen stijgt van 43,4% in 2021 naar 48,2% in 2022. Er werden in 2022 relatief vaker kleinere bedragen of percentages toegepast voor duurzame gunningscriteria. Daarom is de stijging van de gemiddelde score in de top 25-meting lager dan de groei in het aantal duurzame gunningen.