Staalvrije Voorspan (in ontwikkeling)

Als er staal in het beton van het Pantheon gezeten had, zou het bijna 2000 jaar oude gebouw er al lang niet meer gestaan hebben. Het meeste beton wordt structureel toegepast door het met staal te wapenen. Dit omdat beton wel druk maar minder op trek kan worden belast wat staal wel kan. Echter door te hoge permeabiliteit (onvoldoende/geen nabehandeling), te weinig dekking van de wapening, scheurvorming etc. kan z.g. “betonrot” ontstaan, d.w.z. corrosie van het staal.

 

Circa 10 % van het staal gaat naar beton wapening dus ook hiermee kunnen zowel kosten als CO2 bespaard worden. Een zeer innovatief extern voorspan door het inwikkelen met glas of basalt epoxy lint van een prefab element kunnen grote materiaal en CO2-reductie en zeer hoge levensduur opleveren. Deze techniek wordt door FSC-TECH uit de VS & Italië ontwikkeld voor een groot aantal toepassingen zoals dunwandige semi flexibele buizen, putdeksels, spoor dwarsliggers, licht gewicht bouw blokken, dunne tegels, re-montabele licht gewicht hoogbouw, antikust corrosie elementen, modulaire bruggen, hyperloop, waterstof installaties, windmolen masten etc. Deze oplossingen vergen echter dikwijls investeringen bij de prefab industrie die door de opdrachtgever moeten worden gestimuleerd en niet vanzelf komen.

 

Meer weten? mail Boudewijn Piscaer – bmpiscaer@icloud.com