Word jij lid van onze Raad van Advies?

BouwCirculair wil graag een Raad van Advies (RvA) oprichten. De beweging heeft haar jonge jaren achter de rug, het ledental groeit en wij worden steeds meer ingezet voor projecten. De uitdaging ligt in het versterkt doorgroeien met instrumenten en organisaties die het gedachtengoed van circulair bouwen omarmen. Het belangrijkste aandachtspunt voor de Raad van Advies voor de komende tijd is mee te denken hoe wij de band met onze leden kunnen versterken, het signaleren van blinde vlekken en het pionieren naar slimme instrumenten en circulaire markten.
 
Wij streven naar een Raad van Advies in een brede samenstelling, bestaande uit 3 tot 7 leden met verschillende achtergronden, netwerken en competenties. Zij denken vanuit hun positie en deskundigheid mee over het optimaal functioneren van BouwCirculair.

  • Wat zoeken we: leden in de leeftijdscategorie rond 25 tot 40 jaren oud
  • Wat bieden we: deelnemen en vormgeven aan een circulaire beweging in de bouw
  • Wat willen we: enthousiaste en gedreven mensen die met ons stappen willen maken
  • Wat is de inspanning: 1 tot 2 keer per jaar een overleg met de Raad van Advies

Heb je interesse, neem dan contact op met Daaf de Kok | 06 54 67 67 34 | ddkok@bouwcirculair.nl of Martin Damman | 06 51 44 06 89 | mdamman@bouwcirculair.nl