Online kennissessie Uniformeren van asfaltmengsels - 2 dec

Op woensdag 2 december organiseert Platform WOW in samenwerking met BouwCirculair een online kennissessie met als doel de vraag naar overbodige asfaltmengsels te beperken. Zo wordt duurzaamheid binnen de asfaltketen vergroot.

Online, 2 december om 13.30 – 15.00 uur

 

Over dit evenement
Wat is de impact van het toepassen van de vele verschillende asfaltmengsels op het milieu? Uit onderzoek (op initiatief van de Asfaltketen Brabant, een samenwerkingsverband onder regie van BouwCirculair) blijkt dat de mengsels die momenteel worden voorgeschreven een onnodig grote milieu impact hebben ten opzichte van de functie die ze vervullen. Ook heeft het omzetten van de vele verschillende mengsels door de asfaltcentrales een behoorlijke milieu impact.

In de online kennissessie op woensdag 2 december worden de inzichten uit dit onderzoek met jou gedeeld én wordt er een werkwijze voorgesteld waarmee opdrachtgevers, ondersteund door de expertise uit de asfaltketens, hun mengselportefeuille kunnen opschonen en verduurzaamen.

Vervolgens gaan we in deelsessies in gesprek om ervaringen te delen en te bespreken of de voorgestelde werkwijze past bij jouw organisatie. Hierbij staat het volgende vraagstuk centraal waarbij we graag jouw vakkennis benutten:

‘Hoe kunnen we binnen de asfaltketen het onnodig gebruik van verschillende asfaltmengsels beperken zonder dat de innovatiekracht van marktpartijen wordt belemmerd?’

 

Programma

 • Introductie door BouwCirculair
 • Verscheidenheid asfaltmengsels vanuit gemeentelijk perspectief door Joop de Groot, gemeente Oss en Ben van de Ven, gemeente Tilburg
 • Wat is de impact van omzettingen en voorraadbeheer in asfaltcentrales? door Hendrik Holties, Oosterhof Holman
 • Wat zijn de milieu implicaties van het gebruik van veel verschillende mengsels? door Anne Kees Jeenings, Advieslab
 • Categorieën mengsels, nut en noodzaak van differentiatie door Jan Elfring, KWS
 • Deelsessies waarin onder andere de volgende vragen ter sprake komen
  • Hoe kan worden gestimuleerd om overbodige mengsels uit te faseren?
  • Welke rol kunnen opdrachtgevers hierin spelen?
  • Welke rol kunnen marktpartijen hierin spelen?
  • Wat kan de samenwerking in de asfaltketen hierin betekenen?
 • Terugkoppeling en afsluiting