Train je om kennis & circulaire instrumenten toe te passen in het project

 

De lat ligt hoog bij de circulaire doelstellingen voor circulariteit en CO2-reductie. Opdrachtgevers staan voor de uitdaging om circulariteit optimaal uit te vragen en te verankeren in beleid.

Opdrachtnemers hebben de uitdaging om hier invulling aan te geven en willen investeren in de (door) ontwikkeling van circulaire oplossingen.

 

TrainingCirculair heeft korte en praktijkgerichte trainingen ontwikkeld voor het toepassen van circulariteit in de verschillende fasen van een project. De trainingen zijn gericht op de ‘hoe’ en de ‘doe’ vraag.

 

kijk op www.trainingcirculair.nl voor de mogelijkheden