2019/10/30 - De FM-er op BouwCirculair congres

Op 10 oktober 2019 vond het BouwCirculair congres CirculairDoen plaats in het Willem Twee Poppodium ’s-Hertogenbosch. Samen met 22 studenten van de minor Mens en Gebouw van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen brachten wij – Aniek Derksen, Jorna Eerkens en Romy Jeurissen – een bezoek aan dit congres. Alle drie zijn wij laatstejaars studenten aan de opleiding Facility Management – Academie Diedenoort.
Ons doel van deze dag: wat kan de FM-er betekenen in het streven naar een circulaire bouw.


Links Jorna Eerkens, Aniek Derksen en rechts Romy Jeurissen.

 

Help mee!
De algehele oproep van Raoul Beckers (Programmamanager Duurzaamheid – Gemeente ’s-Hertogenbosch) luidt: HELP MEE. Hierbij geeft hij aan dat we samen de circulariteit op moeten pakken en niet alleen naar de overheden moeten kijken. Deze oproep alleen al wakkert de FM-er in ons aan; we willen helpen, we willen aanpakken, we willen doen. Maar hoe? Door vele interessante kennissessies en keynotes bij te wonen hebben we geprobeerd inzicht te krijgen in de punten waar de facilitair manager invloed kan uitoefenen.

 

FM-er en circulariteit
Het eerste deel van het programma: Sloop & Recycling, met als doel: hoe kan de FM-er in deze gebouwfase bijdragen aan de circulariteit? Dit deel van het programma was onderverdeeld in de volgende onderdelen: Certificering Circulair Slopen, Circulair Slopen & Ontwerpen en Recyclemogelijkheden.
Als eerste sprak Erik Hoven, van Stichting Veilig & Milieukundig Slopen (hierna: SVMS). SVMS heeft een circulair slopen certificaat ontwikkeld, genaamd BRL SVMS-007, waarbij door middel van richtlijnen de kwaliteit van materialen zo hoog mogelijk gehouden wordt. Om circulair slopen in de toekomst gemakkelijker te maken, is het belangrijk om een uitgebreidere stoffeninventarisatie beschikbaar te hebben. Wij zijn van mening dat de FM-er hierin een significante rol kan innemen. De FM-er is vaak verantwoordelijk voor de huisvesting en daarbij ook voor het aantrekken van een extra, ander of nieuw gebouw. Bij de selectiefase is het dan ook belangrijk om als eis te stellen dat een volledige stoffeninventarisatie gemaakt moet worden.
Zo ziet Walter Gubbels van Gubbels Sloop- en Asbestverwijdering maar één bouwtoekomst voor zich:
Betrek de sloper vanaf het begin van de bouwfase bij het proces. Op deze manier kunnen bepaalde materialen die moeilijk van elkaar te scheiden zijn, op een andere manier ingebouwd worden; hierdoor wordt het bij de sloop van het pand gemakkelijker om deze (kwalitatief goede) materialen te hergebruiken.
Het tweede deel van het programma – Circulaire Woningbouw – bestond weer uit een drietal onderdelen.
Deze hadden allemaal de focus op hergebruik van materialen in de woningbouw Axel Hendriks van Beelen NEXT & Beelen Sloopwerken spreekt over het zo veel mogelijk benutten van bestaande gebouwen, materialen en producten. Ook hier wordt een duidelijke toekomstvisie gedeeld: Alle stromen die uit een sloopproject komen en wat daarmee gebeurt moeten gedigitaliseerd worden. Op deze manier weet men voor het bouwproject hoe het gebouw in elkaar zit zodat bij de herbestemming, hergebruik of nieuwbouw zo veel mogelijk gebruikte materialen gebruikt kunnen worden. In de huidige bouwsituatie wordt vooral aandacht besteed aan circulariteit, CO2, geld en tijd. Maar Hendriks geeft aan dat men juist moet kijken naar de historische waarde. Door in een nieuwbouw een verhaal te koppelen aan de gebruikte materialen, kan in het pand een onderscheidende identiteit gecreëerd worden. Zo’n dergelijke toevoeging is gebouw- en cultuurgebonden en valt daarom ook onder de verantwoordelijkheid van de FM-er.

 

Conclusie
Al met al kan gezegd worden dat de Facilitair Manager zeker een rol kan spelen in het meer circulair maken van de bouw. Zo speelt de FM-er een belangrijke rol bij de selectiefase van het renoveren of aantrekken van een extra, ander of nieuw pand, waarbij de eis voor een stoffeninventarisatie een belangrijke stap is om in de toekomst materialen gemakkelijker te hergebruiken. Daarnaast heeft de FM-er ook een key-rol in het overbrengen van de cultuur in het gebouw. De hergebruikte materialen krijgen een eigen verhaal en worden op deze manier onderdeel van de identiteit van het pand en de organisatie.

 

Volhoudbaarheid
Volhoudbaarheid is – volgens Maurice Beijk, Rentmeester 2050 – een geschikter begrip voor duurzaamheid. Maurice Beijk ‘ademt’ duurzaamheid en is bereid zijn handen uit de mouw te steken voor een ‘schone wereld’ in 2050. Tijdens de Keynote op het congres CirculairDoen heeft Maurice Beijk ons enorm verbaasd: zijn visie over duurzaamheid en de manier waarop hij dit overbrengt op zijn publiek is bewonderenswaardig. Wij als toekomstige FM-ers zien Maurice Beijk als een voorbeeld. Wij zijn van mening dat hij binnen een gemeenschap of bedrijf echt een verschil kan in de manier waarop men naar duurzaamheid en circulariteit kijkt: een veranderende mind-set.