2021/8/12 - Chaplin programma genomineerd voor WOW-prijs

In CHAPLIN werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen om de grondstof in asfalt, fossiel bitumen, te vervangen door lignine. Onder andere Roelofs groep, Noord-Brabant, Zeeland, Gelderland en de gemeente Bergen op Zoom zijn deelnemer in dit programma.

 

Lignine is een bestanddeel van hout en planten, die als reststroom vrijkomt bij de productie van onder andere pulp en cellulose. Het neemt koolstofdioxide op uit de atmosfeer en legt die voor langere tijd vast als het in asfalt wordt verwerkt. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het vergroenen van de wegenbouwindustrie en CO2-reductie. Bovendien krijgt de wegenbouw hiermee een alternatief voor bitumen, waarvan zowel de kwaliteit als de beschikbaarheid tegenwoordig onder druk staan. Zowel uit binnen- als buitenland is dan ook grote belangstelling voor CHAPLIN. Nederland loopt voorop in de verduurzaming van de wegenbouw, mede dankzij deze unieke samenwerking langs de hele waardeketen.

 

Vernieuwing

CHAPLIN is 1 van de 8 genomineerden voor de prijs, die in het leven is geroepen door WOW; het platform voor weg-, vaarweg en waterbeheerders. Van lokale overheden, Rijkswaterstaat, havenbedrijven tot drinkwaterbedrijven. Het WOW-netwerk bestaat inmiddels uit 11.000 organisaties. De WOW-prijs brengt projecten onder de aandacht die door hun wil en durf inhoudelijke vernieuwing mogelijk maken. Alle genomineerden zijn te bekijken op de website van WOW.

De winnaars worden bekend gemaakt op de WOW-dag op 5 november 2021. Zij winnen een geldbedrag van €10.000 (juryprijs) en/of €5.000 (publieksprijs) om de samenwerking een stap verder te brengen.

 

Meer informatie en stemmen