2017/11/9 - Waterpasserend asfalt: het kan

Een fietsstraat tussen duin en polder. Bijzonder gebied met een bijzondere waterafvoer.
De Heereweg in Camperduin is sinds de reconstructie in najaar 2016–voorjaar 2017 veilig voor fietsers en klaar voor de toekomst. De nieuwe uitstraling van de toegangsweg tot de kustplaats moest passen in het thema Sterk Stoer en Sober.
 
De hele inrichting is afgestemd op fietsers. Zij vormen het doorgaande verkeer, de auto komt hier letterlijk als gast. De entreeroute is ingericht als fietsstraat. Het autoverkeer wordt door de nieuwe inrichting van de rotonde direct richting de parkeerplaats geleid, onnodig autoverkeer op het plein wordt zo voorkomen. Het nieuwe ontwerp voor de openbare ruimte van de Heereweg en het keerplein is gemaakt door HB Advies. Dit ging in nauwe samenspraak met de gemeente Bergen als opdrachtgever en een klankbordgroep van bewoners.
 
De gemeente Bergen stelde een aantal eisen aan de technische inrichting op het gebied van onderhoud, milieu en duurzaamheid. Het gebied is regelmatig onderhevig aan sterke westenwind en daardoor zeer gevoelig voor stuifzand. De weg is gelegen tussen de overgang van duinen naar polder en kent een intensieve paddentrek in het voorjaar.
 
Vanwege het stuifzand en de paddentrek is in de technische uitwerking gekozen voor het kolkloos aanleggen van de toegangsweg. Het hemelwater wordt vertraagd afgevoerd naar de ondergrond middels drainvoegen. Bijzonder aan het ontwerp is dat voor het eerst drainvoegen zijn toegepast naast een asfaltstrook. De onderbaan van de fietsstrook is waterbufferend. De strekken van gebakken dikformaten – aan weerszijden van het asfalt – zijn gelegd in drainagebeton voor een goede opsluiting van het asfalt. In de strekken zijn zowel kopse voegen als langsvoegen van Drainvast verwerkt. De drainvoegen zorgen voor de afvoer van hemelwater naar de waterbufferende fundering, vervolgens infiltreert het water in de zandige ondergrond. Wateroverlast voor bewoners, fietsers en voertuigen wordt zo voorkomen. Het systeem heeft inmiddels zonder problemen diverse zware regenbuien verwerkt.
 
Het gehele project is gemaakt in een bouwteamverband en aangelegd door Gebr. Min bv uit Egmond aan den Hoef. Vergelijkbare projecten zijn inmiddels uitgevoerd in onder meer Duiven en Apeldoorn.